โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

บ้านพฤกษา 60A อาคารพาณิชย์ (รังสิต-บางพูน)  ตั้งอยู่ซอยรังสิต – ปทุมธานี 43 ตำบลบางพ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker ปทุมธานี, Thailand / เชิงพาณิชย์