โครงการทาวน์เฮ้าส์ ในนนทบุรี

ไลโอ บลิสซ์ กาญจนาภิเษก – ชัยพฤกษ์ (Lio Bliss Kanchanaphisek – Chaiyapruk) ตั้งอยู่...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านมณฑล 5 (Baan MonThon 5) ตั้งอยู่ที่ ถ.กาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
โครงการ บ้านกลางเมือง ราชพฤกษ์-สาทร เป็นโครงการประเภท ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ บางขุนกอง, นนทบุรี...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
อาสาเฮ้าส์ 5 ซอยกันตนา (Arsa House 5) ตั้งอยู่ที่ ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บาง...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
โครงการ ป.ผาสุขนิเวศน์ เป็นโครงการประเภท บ้านเดี่ยว / วิลล่า ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ พิมลราช, นนท...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
นครทอง ปาร์ควิว 3 (Nakhonthong Park Ville 3) ตั้งอยู่ที่ ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
โครงการ ดิเอมเมอรัล พาร์ค 3 เป็นโครงการประเภท บ้านเดี่ยว / วิลล่า ตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ พิมลราช...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บุศรินทร์ บางบัวทอง (Bussarin Bangbuathong) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนท...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านลภาวัน 17 (Baan Lapawan 17) ตั้งอยู่ที่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จัง...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
เอเชีย โฮม ทาวน์ (Asia Home Town) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายในโครง...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านรุ่งเรืองธานี (Baan Rung Rueang Thani) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านศรีบัณฑิต 5 (Baan Sri Bundit 5) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายในโค...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
วิชั่น สมาร์ท ไลฟ์ สถานีรถไฟฟ้าบางพลู-รัตนาธิเบศร์ (Vision Smart Life Bangphlu Station-Rattanat...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
ธารทอง 2 (Thanthong 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายในโครงการปร...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านสิรภัทร 2 (Baan Siraphat 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในโค...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านมนวดี กรีนพาร์ค (Baan Monwadee Green Park) ตั้งอยู่ที่ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนน...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านนันทิชา 4 (Baan Nunticha 4) ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายในโครงกา...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์
บ้านพฤกษา 49 บางใหญ่-แก้วอินทร์ (Baan Pruksa 49 Bangyai-Kaewin) ตั้งอยู่ที่ ซอยแก้วอินทร์ 11 ต....
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker นนทบุรี, Thailand / ทาวน์เฮ้าส์