กฎหมายผังเมือง กับการแบ่งโซนสีพื้นที่ในการใช้ทำประโยชน์ที่ดิน

กฎหมายผังเมือง

ไม่ใช่ว่าที่ดินทุกพื้นที่จะสามารถซื้อมาแล้วปลูกสร้างอะไรก็ได้ เพราะพื้นที่ทุกพื้นที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วด้วย “ กฎหมายผังเมือง ” ที่จะแบ่งเขตพื้นที่ให้มีการนำไปใช้สอยตามแต่ละพื้นที่นั้นกำหนด และถ้าพูดถึงผังเมือง รู้หรือไม่ว่าสีต่างๆที่แบ่งไว้บนผังเมืองนั้นมันมีความหมายว่าอะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง วันนี้ Dot Property จะพาคุณผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับความหมายของสีผังเมืองว่าเป็นอย่างไร

กฎหมายผังเมือง กับสีของที่ดินบนผังเมือง และประเภทในการนำไปใช้ทำประโยชน์

โดยที่ประเภทของพื้นที่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบของสี และแบ่งออกเป็น 10 สีด้วยกัน และแต่ละสีก็บ่งบอกให้เห็นได้ชัดว่าพื้นที่นั้นสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ทางด้านใดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น สามารถนำไปเปิดโรงงานได้ไหม สามารถนำไปสร้างเป็นบ่อทิ้งขยะได้หรือเปล่า ไปจนถึงการสร้างห้างสรรพสินค้าและคอนโดก็ตาม อย่างเช่นคอนโดเองนั้น บางพื้นที่อาจมีการกำหนดจำนวนชั้นที่จะสร้างได้หากพื้นที่นั้นมีการกำหนดว่าสูงได้เท่าไหร่ เป็นต้น

กฎหมายผังเมือง

สีเหลือง ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อย มีรหัสผังกำกับคือ ย.1-ย.4 โดยที่ดินประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเขตชานเมืองให้อยู่ในระดับที่ดีและรองรับซึ่งการขยายตัวของการอยู่อาศัยในเขตชานเมืองรวมไปถึงเขตการให้บริการขนส่งมวลชนอีกด้วย

สีส้ม ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีรหัสผังกำกับคือ ย.5-ย.7 โดยที่ดินประเภทนี้มีจุดประสงค์ที่จะมุ้งเน้นไปที่การรองรับการอยู่อาศัยและการขยายตัวบริเวณเขตต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน รวมไปถึงพื้นที่เขตให้บริการขนส่งมวลชน

สีน้ำตาล ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง มีรหัสผังกำกับคือ ย.8-ย.10 ที่ดินประเภทนี้จะเน้นไปที่การอนุรักษ์และดำรงให้คงอยู่ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และรองรับการอยู่อาศัยในเขตขนส่งมวลชนไปจนถึงเขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชย์อีกด้วย

สีแดง ที่ดินประเภทนี้จัดอยู่ในที่ดินที่มุ่งเน้นไปในทางพาณิชยกรรมสูง มีรหัสผังกำกับคือ พ.1-พ.5 โดยจุดประสงค์ในการใช้งานที่ดินสีนี้คือการเป็นศูนย์พาณิชยกรรมตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งมีเป่าหมายในการพัฒนาระดับศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าบริการ รวมไปถึงการท่องเที่ยว ทั้งนี้ก็ยังนำไปใช้เพื่อการอยู่อาศัยได้เช่นกัน

สีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีรหัสผังกำกับคือ อ.1 และ อ.2 โดยที่ อ.1 นั้นจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลภาวะต่ำ ส่วน อ.2 นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรม หรือย่านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตและส่งออก และสามารถใช้ที่ดินเพื่อกิจการในรูปแบบอื่นได้ไม่เกิน 10%

สีเม็ดมะปราง เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ในรูปแบบคลังสินค้า มีรหัสกำกับคือ อ.3 โดยพื้นที่แถบนี้จุดประสงค์ในการใช้งานคือนำไปสร้างเป็นครังสินค้า คลังบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกอบต่างๆโดยไม่มีการผลิต และอุตสาหกรรมในชุมชน

สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว จัดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรหัสกำกับคือ ก.1-ก.3 ทีดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานที่ราชการ โดยจะเน้นหนักไปที่การอนุรักษ์และดูแลพื้นที่การเกษตร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ

สีเขียว จัดว่าเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ดินสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว มีรหัสกำกับคือ ก.1-ก.3 ทีดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสถานที่ราชการ โดยอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ

สีน้ำตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีรหัสกำกับคือ ศ.1-ศ.2 โดยมักจะเป็นที่ดินที่เน้นไปในทางการอนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ และยังสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์และท่องเที่ยว จึงสามารถสร้างโรงแรมได้ แต่ก็มีเงื่อนไข คือต้องไม่เป็นอาคารขนาดใหญ่จนเกินไปและไม่สามารถสร้างหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ได้

สีน้ำเงิน ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรหัสกำกับคือ ส. ให้พูดสั่นๆแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือ เป็นที่ดินของรัฐนั่นเอง มีทั้ง สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ สถานที่ราชาการต่างๆ จึงมักจะพบพื้นที่สีน้ำเงินให้เห็นกระจายตัวอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ บางครั้งพื้นที่ใดที่ทางรัฐยังไม่นำมาทำการอันเป็นประโยชน์ก็มักจะนำมาปล่อยสัมปทานให้เช่าแก่ภาคเอกชนแทน

จากข้อมูลข้างต้นก็จะเห็นได้ชัดว่าที่ดินแต่ละพื้นที่จะถูกระบุข้อกำหนดการปลูกสร้าง การนำไปใช้ทางการพาณิชย์ หรือ ทางสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ กำกับชัดเจนอยู่แล้ว ก่อนจะเลือกซื้อที่ดินซักที่ อย่าลืมตรวจเช็คความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เราหลังหักในภายหลังเพราะที่ดินผืนนั้นนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการไม่ได้

กฎหมายผังเมืองรู้จักกันไหม ค่า FAR และ OSR ใน กฎหมายผังเมือง คืออะไร พร้อมวิธีคำนวน

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก