คู่มือซื้อ

คู่มือผู้ซื้อ


สิทธิเหนือพื้นดิน

สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินก็มีได้

สิทธิเหนือพื้นดิน คือ ทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง หรือก็คือสิทธิในการเป็นเจ้าของเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดินในพื้นที่ของบุคคลอื่นนั้นเอง ขอบเขตสิทธิเหนือพื้น คือ สิทธิเฉพาะปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ลงบนดินของบุคคลอื่นได้ แต่จะไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดินเช่น ขุดดิน ขุดแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๑๐ ถึง มาตรา ๑๔๑๖ ประเภทการจดทะเบียน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีที่เจ้าของที่ดินทำให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินของตนทั้งหมด ...

แนวทางเทคนิคแบบง่ายๆสำหรับ ซื้อบ้านมือสอง ให้โดนใจ

วันนี้เราขอมาแนะนำการเลือก ซื้อบ้านมือสอง ว่าเราควรพิจารณาหรือตรวจสอบรายละเอียดด้านไหนบ้างทำยังไงถึงจะได้บ้านที่เราพึงพอใจมากที่สุด และปัญหาที่ตามมาในภายหลังน้อยที่สุด ซื้อบ้านมือสอง กับ 11 แนวทางเทคนิคง่ายๆในการเลือกซื้อ ดูสภาพของตัวบ้าน อายุของบ้าน ให้มองดูว่าปลูกมานานกี่ปีแล้ว อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านไม่ว่าจะเป็น เครื่องสุขภัณฑ์ โคมไฟหลอดไฟต่างๆทั่วไปในบ้านว่าชำรุดเสียหายหรือไม่ สายไฟฟ้าในบ้านมีการขาดชำรุดบ้างหรือไม่ เสื่อมสภาพแล้วหรือยัง ท่อน้ำประปามีสนิมขึ้นหรือไม่ มีการรั่วซึมแตกหรือไม่ เพราะถ้าภาพรวมโครงสร้างบ้านเก่าแก่ไม่แข็งแรงเราอาจจะต้องซ่อมแซมอีกมากจนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในภายหลังอีกจำนวนมากด้วยเหตุผลนี้บ้านเก่า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกๆในการพิจารณาตัดสินใจซื้อเพราะปกติแล้วบ้านมือสองจะมีการเสื่อมของราคาตามระยะเวลายิ่งถ้าสภาพแวดล้อมเป็นทำเลที่ไม่ค่อยดี ราคาบ้านจะยิ่งตกลงอย่างรวดเร็วค่ะ ฉะนั้นหากจะเลือกซื้อบ้านมือสอง ควรหาแหล่งที่คิดว่าอนาคตบ้านหลังนี้จะเจริญต่อไปในภายหน้า เลือกพิจารณาสภาพแวดล้อมของบ้านนั้นๆว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร การเดินทางสะดวกสบายหรือไม่...
ขายฝาก

ขายฝาก อีกหนึ่งธุรกรรมสำคัญในการซื้อขายเปลี่ยนมือ

หากจะให้กล่าวถึงการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ที่คุ้นเคยกันตามปกติแล้ว ยังมี “ ขายฝาก ” ที่เป็นธุรกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรามานานแล้ว โดยเฉพาะในสังคมต่างจังหวัด ในทางปฏิบัติแล้ว ธุรกรรม ประเภทนี้มีแง่มุมทางกฎหมายที่ต้องรู้ ต้องเข้าใจ และต้องระมัดระวังอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ถ้าละเลยอาจทำให้ผู้กระทำสัญญาประเภทนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายๆ และอาจส่งผลให้ที่ดินและบ้านของท่านเอง ต้องหลุดมือไป   ขายฝาก คืออะไร? ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อขายฝากไปแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกไปยังผู้ซื้อฝาก เพียงแต่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝาก อาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดกันไว้ ที่จริงแล้วทรัพย์สินทุกประเภทสามารถนำมาขายฝากได้หมด ไม่ว่าเป็น สังริมทรัพย์...
กู้บ้านไม่ผ่าน

3 กรณีเอาเงินจองคืนได้ แม้กู้ธนาคารไม่ผ่าน

หลายๆท่านอาจจะเคย จองและดาวน์บ้านแต่สุดท้ายแล้ว กู้บ้านไม่ผ่าน ต้องเสียเงินจองไปแบบฟรีๆ แต่รู้หรือไม่ว่าเงินจองสามารถที่จะเอาคืนได้ถ้าอยู่ใน 3 กรณีต่อไปนี้..... กู้บ้านไม่ผ่าน จะนำเงินจองคืนได้อย่างไร...? 1.กรณีก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐา ในกรณีก่อสร้างล่าช้านี้สาเหตุคือเกิดจากฝ่ายเจ้าของโครงการทำการก่อสร้างโครงการไม่ได้มาตรฐานจนโดนหน่งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจนเป็นเหตุให้การก่อสร้างช้ากว่ากำหนด ดังนั้นเราก็จะสามารถเรียกรับเงินมัดจำคืนได้ ตามมาตรา 378 นอกจากนี้คู่สัญญาสามารถตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตาม มาตรา 378 ที่ระบุบว่า   มัดจำนั้นถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 1.ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชำระหนี้ 2.ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น 3.ให้ส่งคืนถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้จะต้องไม่ขัดต่อหลักการทำนิติกรรม และต้องไม่ขัดต่อ...
โอนบ้าน

โอนบ้านแล้ว เปลี่ยนใจไม่อยากซื้อบ้านหลังนี้แล้ว จะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน ?

ถ้าหากใครที่ โอนบ้าน แล้วเปลี่ยนใจไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้ว โดยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ได้งานใหม่การเดินทางไม่สะดวก หรืออาจจะตัดสินใจไวไปจะสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ ? เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ โอนบ้าน แล้วเปลี่ยนใจไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้ว สามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ ? ตอบเลยค่ะว่า ถ้าเราโอนแล้ว บ้านแล้ว บ้านหลังนั้นจะกลายเป็นสิทธิของเราโดยชอบธรรม ดังนั้น ไม่สามารถทำการยกเลิกได้นั้นเองค่ะ   ถึงไม่ตรวจไม่เซ็นรับบ้านกับโครงการ ทางกฎหมายก็ไม่รับรู้ไม่สนอะไรแล้ว เพราะว่าเขาจะถือว่าเราโอนมาแล้ว จะไม่มีโอกาสแก้ตัว ยิ่งถ้าเราโอนบ้านก่อนตรวจบ้านด้วยแล้วนั้นบอกเลยว่าเราจะยิ่งลำบากมากๆค่ะ  สำหรับท่านไหนก็ตามที่กำลังจะ ซื้อบ้าน หรือคิดจะซื้อบ้านก็ตามควรที่จะลองเดินทางไปกลับที่ทำงานจริงๆกลับตัวบ้านที่เราจะซื้อว่าใช้เวลาเดินทางไปทำงานว่าลำบากหรือเปล่า แล้วถ้าได้งานใหม่หลังจากซื้อบ้านละจำทำอย่างไร...

รู้หรือไม่ กับดัก สินเชื่อ เพดานต่ำ คืออะไร

สินเชื่อ เพดานต่ำ สินเชื่อที่ดึงดูดประชาชนเป็นจำนวนมาก จากข้อเสนอที่ดีเยี่ยมน่าสนใจ (ดอกเบี้ยต่ำ, ลดค่าจดจำนอง, ระยะผ่อนยาวนาน) โดยเฉพาะเวลานี้ที่ ใกล้ที่ทาง ธปท.จะคุ้มสินเชื่อ ก่อน 1 เม.ย นี้ ทำให้เช่วงนี้อาจจะเกิดโปรโมชั่นนี้ มาสร้างความตื่นตัวคึกคักให้กับแวดวงอสังหาฯ ได้เป็นอย่างมาก แต่ว่าเรารู้จริงหรือเปล่าว่าเจ้า ดักสินเชื่อเพดานต่ำ นี้มันดีจริงหรือว่าอาจจะมีกับดักที่เราคาดไม่ถึง สินเชื่อ กู้ง่าย สัญญาณอันตรายที่พึงระวัง เงื่อนไขสินเชื่อเพดานต่ำของธนาคารช่วนใหญ่ ที่คาดว่า ก่อน...

แนวทาง กู้ซื้อบ้าน 3 ล้าน  แบบผ่อนขั้นบันได แบบทำได้จริง

สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่กำลังจะ กู้ซื้อบ้าน ธอส หรือคนที่กำลังมองๆก็ควรที่จะต้องมาลองดูค่ะ โดยเรื่องราวครั้งนี้เป็นของคุณ วิ่งตามฝันอยู่ สมาชิกจากเว็บไซต์ pantip.com ที่จะมาเเชร์เรื่องราวในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย   กู้ซื้อบ้าน ธอส 3 ล้าน ให้ผ่อนขั้นบันไดปีแรก 15k ไป 17k และคงที่ 18k ว่าดีไหมครับ.. มีธนาคารไหนโปรดีกว่าบ้าง? พอดีผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด ค่าครองชีพไม่สูงเท่าไร มีเงินเดือนที่ประมาณ 3 หมื่นบาทต่อเดือน...
มนุษย์เงินเดือน

แชร์ประสบการณ์ มนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีบ้าน กับ 1 ปี ในการซื้อบ้าน เริ่มจากศูนย์จนกระทั่งมีบ้านพร้อมเข้าอยู่

สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งโดยวันนี้เราอยากจะนำบทความ ดีๆของคุณ  JackCNX สมาชิกจากเว็บไซต์ pantip.com ที่ได้มาแชร์ ไอเดียการมีบ้าน โดยที่เป็นแค่ มนุษย์เงินเดือน ธรรมดาๆ เงินเดือนสตาร์ทที่ 9,200 บาทเท่านั้น หรือเรียกง่ายๆว่า เริ่มจากศูนย์ จนสุดท้ายสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ โดยวันนี้เราไปดูแนวทางและวิธีการต่างๆที่ทำให้คุณ  JackCNX สามารถปลูกบ้านหลังสวยงามหลังนี้ได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย ประสบการณ์ 1 ปี 2 เดือน 16...
ซื้อคอนโด

ซื้อคอนโด ในปี 2019 ยังไงให้คุ้มค่า ในแบบอยู่เองและลงทุน

สำหรับในปี 2019 นี้หลายๆท่านที่กำลังสนใจจะ ซื้อคอนโด เพื่ออยู่อาศัย หรือบางท่านซื้อสำหรับการลงทุน อาจจะกำลังคิดกันอยู่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่เพราะ ราคาคอนโดในปัจจุบันนี้ราคาใกล้เคียงกับบ้านหรือทาวน์โฮมมากๆดังนี้ นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายๆท่านยังไม่กล้าที่จะลงทุนซื้อคอนโด หรือบ้างท่านอาจจะคิดว่าคอนโดในยุคนี้มัน over suply แล้วไม่คุ้มแน่ๆ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาไปดูแนวทางที่จะช่วยให้ท่านสามารถซื้อคอนโดในปี 2019 ยังไงให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป   ซื้อคอนโด ในปี 2019 ยังไงให้คุ้มค่า   สำหรับท่านไหนที่ต้องกาารจะซื้อคอนโดเพื่ออยู่หรือลงทุน เรามีข้อปฏิบัติทั้งหมด 5 ข้อหากทำตามนี้ก็จะช่วยให้การซื้อคอนโดเราคุ้มค่าและให้ผลตอบแทบสูง 1.คอนโดที่จะเลือกซื้อ ควรมีคนพักอยู่อาศัยเกิด 70-80% ...

บ้านมือสอง ธอส. ราคาถูก

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก

Subscribe to receive the latest property news