10 ขั้นตอนการซื้อบ้านมือสองในปี 2562 แบบง่ายๆ

ซื้อบ้านมือสอง

วันนี้เราจะขอมาพูดถึงขั้นตอน ซื้อบ้านมือสอง แบบง่ายๆทำได้จริงในปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านไหนที่ปีนี้มีแผนที่กำลังจะซื้อแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้จนสามารถที่จะซื้อบ้านได้กันไปเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วมีแนวทางอย่างไร

10 ขั้นตอนการ ซื้อบ้านมือสอง แบบง่ายๆ ทำได้จริง

ซื้อบ้านมือสอง1.เลือกพิจารณาสภาพแวดล้อมของบ้านนั้นๆว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร การเดินทางสะดวกสบายหรือไม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อชีวิตประจำวันหรือไม่

 

ซื้อบ้านมือสอง2.ตรวจเช็คผู้ที่ขายบ้านและที่ดินให้เรานั้นมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้นจริงหรือไม่

 

ซื้อบ้านมือสอง3.ราคาบ้านมือสองที่เสนอขาย รวมและไม่รวมอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ค่าโอนบ้าน ค่าภาษีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตป์

 

ซื้อบ้านมือสอง4.ตรวจสอบเรื่องการเวนคืน แม้ว่าจะอุ่นใจได้ว่าจะสร้างจนบ้านเสร็จให้เห็นว่ามีการตรวจสอบแล้ว แต่ก็ไม่ควรประมาท ยิ่งเฉพาะบ้านอยู่ในทำเลล่อแหลม เช่น ใกล้สามแยก บ่อยครั้งที่เจ้าของที่ดินเดิมมีการหมกเม็ดพยายามแบ่งถ่ายทรัพย์สินตนเองก่อนจะมีกฎหมายห้ามขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ซื้อบ้านมือสอง5.หากต้องการกู้บ้านมือสอง ต้องเตรียมเรื่องขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านด้วย

 

ซื้อบ้านมือสอง6.ตรวจดูข้อมูลบ้านมือสองให้ละเอียด เพราะบ้านหลังนั้นอาจจะติดภาระจำนองหรือไม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วการซื้อบ้านมือสองส่วนใหญ่จะติดจำนอง ดังนั้นเราจะต้องผ่านกระบวนการไถ่ถอนการจำนองมาก่อน และค่อยโอนกรรมสิทธิ์

 

ซื้อบ้านมือสอง7.สำหรับอาคารชุดมือสอง สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลค่าธรรมเนียมต่างๆรวมไปถึงค่าส่วนกลางและบริการต่างๆ อย่างละเอียด เพราะนอกจากเราจะตรวจสอบค่าใช้จ่าย เมื่อเราซื้อไปแล้วเราจะต้องเสียค่าอะไรบ้าง คุ้มค่าที่เราจะซื้อหรือไม่

 

ซื้อบ้านมือสอง8.ถ้าต้องการจะซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ควรตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโครงการ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้วหรือไม่ โดยตรวจสอบได้จากกรมโยธาธิการ หรือสำนักงานเขต กทม. หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี

 

ซื้อบ้านมือสอง9.ตรวจสอบสัญญาการซื้อขาย รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภาษี และอื่นๆ ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และควรเก็บสัญญาหลังจากมีการซื้อขายเสร็จแล้วไว้ด้วยค่ะ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆในอนาคต

 

ซื้อบ้านมือสอง10.สุดท้ายเอกสารส่วนประกอบของสัญญา เอาไว้ตรวจสอบและควรเก็บให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะซื้อจากเจ้าของโครงการหรือจากบุคคล เพราะว่าเอกสารทั้งหมดนี้สามารถนำไปบังคับให้เจ้าของต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาที่เคยระบุไว้

 

ติดเครดิตบูโร

ธอส.ใจดีปลดล็อก ติดเครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านได้

 

 

ซื้อบ้าน

เราควร ซื้อบ้าน ในช่วงอายุเท่าไร ถึงจะดีที่สุด

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก