การตั้งศาล “ ตี่จู่เอี๊ยะ ” รับตรุษจีน ตั้งแบบไหนถูกหลัก เงินทองไหลมาเทมา

ตี่จู่เอี๊ยะ

สำหรับใครที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการตั้งศาล “ ตี่จู่เอี๊ยะ ” อยู่หรือกำลังหาข้อมูลรวมถึงวิธีการกราบไหว้บูชาอย่างถูกต้อง เพื่อ เสริมสิริมงคลภายในบ้าน รับตรุษจีนปีนี้ วันนี้เราได้รวบรวมวิธีมาฝากค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลย

หลักการตั้งศาล ตี่จู่เอี๊ยะ

การตั้ง ตี่ จู้,ตี่จู่เอี๊ยะ,วิธีการตั้งศาลเจ้าที่,ฮวงจุ้ยบ้าน,เสริมฮวงจุ้ยบ้าน,ฮวงจุ้ยภายในบ้าน_3

สำหรับทิศทางการตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยจะต้องตั้งให้ติดดินเพื่อให้เทพเจ้าได้รับพลังานจากธาตุดิน แต่ก็ตั้งตามหลักทั้ง 4 หลักดังนี้

 1. ทิศด้านหลังของตี่จู่เอี๊ย : ไม่ควรอยู่ใกล้ติดประตู บันได ห้องน้ำ ห้องครัว รวมถึงบริเวณที่มีเตาไฟ ควรที่จะตั้งพิงใดด้านหนึ่งโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหน
 2. ทิศด้านหน้าของตี่จู่เอี๊ย : ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งๆรวมถึงอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างมากเพียงพอ เพื่อเอาไว้เปิดรับโชคลาภต่าง ๆ
 3. ทิศด้านบนของตี่จู่เอี๊ย : ต้องไม่อยู่บริเวณคานบ้านและต้องไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นวางอยู่เหนือ ไม่เช่นนั้นศาลตี่จู่เอี๊ยจะถูกพลังเหล่านั้นกดทับจนพลังลดน้อยลง
 4. ทิศด้านใต้ของตี่จู่เอี๊ย : ต้องเป็นพื้นธรรมดาไม่มีฐานรอง หรือหากหาแผ่นเงิน แผ่นทอง หรือเพชรนิลจินดามาใส่ไว้ด้านใต้ได้ จะช่วยเสริมพลังให้เทพเจ้า  นั้นเพราะว่าสิ่งของจำพวกนั้นถือเป็นธาตุดิน

 

พิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ

การตั้ง ตี่ จู้,ตี่จู่เอี๊ยะ,วิธีการตั้งศาลเจ้าที่,ฮวงจุ้ยบ้าน,เสริมฮวงจุ้ยบ้าน,ฮวงจุ้ยภายในบ้าน_2

 • อันดับแรก ชำระร่างกายให้สะอาด จากนั้นแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตั้งโต๊ะทำพิธีไว้บริเวณหน้าบ้าน โดยคนที่จะเชิญจะต้องเจ้าของบ้านหรือผู้อาวุโสในบ้านเท่านั้น จากนั้นกล่าวคำว่า  “ข้าพเจ้า ขอมอบให้ (ชื่อผู้ทำการแทน) เป็นผู้ทำการเชิญตี่จู้เอี๊ยะเพื่อมาสถิตย์อยู่ในบ้านนี้แทนข้าพเจ้า”
 • จากนั้นผู้อันเชิญ จุดเทียนและธูป 5 ดอก แล้วคุกเข่าที่โต๊ะบูชาเทพยาดาฟ้าดินที่อยู่หน้าบ้าน พร้อมกับกล่าวเปล่งเสียงดังว่า “วันนี้ เป็นวันที่… ซึ่งเป็นวันมงคลของข้าพเจ้า …. เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้อาวุโสของบ้าน/ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะ
 • บ้านเลขที่…. ขออัญเชิญองค์เทพยาดาฟ้าดินมาเป็นสักขีและเป็นประธานในการทำพิธีตั้งตี่จู้เอี๊ยะ ในวันนี้ ขอให้องค์เทพยาดาฟ้าดินช่วยนำองค์ตี่จู้เอี๊ยะที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบารมีสูงส่งเพื่อมาสถิตย์อยู่ ณ เคหสถานที่ได้ตระเตรียมไว้นี้ เพื่อมาปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้าน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคดีตลอดไป
 • หลังกล่าวจบปักธูปทั้ง 5 ดอกลงในกระถางธูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ  รอจนกว่าธูปเหลือครึ่งดอก ถึงจะเดินเข้ามาในบ้านเพื่อจุดเทียนแดงและธูป 5 ดอกที่ตี่จู้เอี๊ยะ
 • จากนั้นวถือธูปเดินออกมาคุกเขาต่อหน้าโต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง แล้วเปล่งเสียงดังว่า  “บัดนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขออัญเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะเข้าสู่เคหะสถานที่ตระเตรียมไว้นี้ เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนในบ้านให้มีความสุขตลอดไป”
 • ขั้นสุดท้าย ผู้อัญเชิญนำธูปทั้ง 5 ดอก มาปักที่กระถางธูปของตี่จู้เอี๊ยะ จากนั้นให้สมาชิกทุกคนในบ้านแนะนำตัวเองด้วยการ บอกชื่อและนามสกุล อายุ อาชีพ เมื่อที่คนในบ้านกล่าวเสร็จ ให้คนทำพิธีเอ่ยชื่อเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด เพื่อเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะมารับเครื่องสักการะบูชา จากนั้นกลับออกมาคุกเข่า กราบของคุณเทพยดาฟ้าดิน เป็นอันจบพิธี

 

แนวทางการไหว้บูชาเทพเจ้าตี่จู่เอี๊ย

การตั้ง ตี่ จู้,ตี่จู่เอี๊ยะ,วิธีการตั้งศาลเจ้าที่,ฮวงจุ้ยบ้าน,เสริมฮวงจุ้ยบ้าน,ฮวงจุ้ยภายในบ้าน_5

ปกติแล้วการไหว้บูชาตี่จู่เอี๊ยจะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั้นคือ 1.การไหว้ประจำวัน 2.การไหว้ตามวันพระจีน โดยจะแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

1.วิธีไหว้ตี่จู่เอี๊ยประจำวัน

 • อันดับแรกเตรียมของไหว้ได้แก่ 1.น้ำชา 5 ถ้วย  2.น้ำเปล่า 3 ถ้วย 3.กระดาษไหว้ 1 ชุด
 • จากนั้นจุดธูป 7  ดอก ไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านเป็นลำดับแรก จากนั้นขอพร แล้วปักธูปลงกระถาง
 • จากนั้น นำกระดาษไปเผาในถังเผาบริเวณหน้าบ้าน โดยห้ามเขี่ยขี้เถ้าในถังเด็ดขาด ต้องให้กระดาษมอดไปเองเท่านั้น

2.วิธีไหว้ตี่จู่เอี๊ยตามวันพระจีน

 • อันดับแรกเตรียมของไหว้ได้แก่  น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย ขนมกูไช่สีแดง ส้ม 5 ลูก กระดาษไหว้ 1 ชุด
 • จากนั้นจุดธูป 7 ดอก ไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านเป็นลำดับแรก จากนั้นขอพร แล้วปักธูปหน้าบ้านเสร็จให้รอสักพัก
 • จากนั้นทำการลาของไหว้และกระดาษให้เรียบร้อย

 

ของไหว้องค์ตี่จู่เอี๊ยที่นิยม

 1. กระถางธูป ที่ในกระถางมีขี้เถ้าเอาไว้ปักธูป พยายามหากระถางขนาดใหญ่ เพื่อทำให้สามารถใส่ธัญพืชทั้ง 5 อย่างได้ ดังนี้ 1.ข้าวสาร  2.ข้าวเหนียวแดง  3.เมล็ดถั่วเขียว  4. เมล็ดถั่วแดง 5.เม็ดสาคู โดยใส่รวมลงในกระถาง
 2. ผ้าแดง (อั่งติ้ว) สำหรับติดไว้ที่ตรงกระถาง เพื่อสื่อความหมายไปในทางที่เป็นสิริมงคล
 3. เหรียญ 10 บาท จำนวน 5 เหรียญ และวางไว้ในกระถางธูป
 4. แจกันที่ใส่ดอกไม้สด 1 คู่
 5. ถ้วยน้ำชา 5 ถ้วย
 6. ถ้วยเหล้า 5 ถ้วย
 7. ธูป 5 ดอก
 8. ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟูของคนจีน 1 ชิ้น
 9. ขนมอี้หรือสาคูแดง 5 ถ้วย
 10. ขนมจันอับ
 11. เจฉ่าย
 12. ซาแซ หรือ โหง่วแซ (ซาแซ คือ การจัดของไหว้แบบชุดเล็กมี 3 อย่าง หากเป็นของคาว 3 อย่างจะเรียกว่า “ซาแซ” ของหวาน 3 อย่างจะเรียกว่า “ซาเปี้ย” และผลไม้ 3 อย่างจะเรียก “ซาก้วย” หรือจะมีของไหว้เพียงอย่างเดียวก็ได้ ส่วนโหง่วแซ คือ การจัดของไหว้แบบชุดใหญ่มี 5 อย่าง ดังนี้ ไก่ หมู ตับ ปลา และกุ้งมังกร)
 13. ผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม สับปะรด องุ่น กล้วย และลูกท้อ เป็นต้น
 14. ข้าวสวย 5 ถ้วย

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2562

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2562

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก