ทรัสต์ คืออะไร? ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์

ใครที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ในขณะนี้ คงได้ยินผ่านหูหรือเห็นผ่านตากันมาบ้างกับ ทรัสต์ หรือ กองทรัสต์ เพราะในปัจจุบันนั้นเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนในวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่เข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเอามากๆ วันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปเข้าใจพื้นฐานและความหมายของกองทรัสต์กัน

 

เข้าใจความหมายและหลักของ ทรัสต์

ทรัสต์(Trust) คือการจัดการทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีผู้ก่อตั้งทรัสต์(Settlor) ตั้งขึ้นโดยเอกสารเป็นหนังสือพินัยกรรมเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันก็ได้ โดยที่มี ทรัสต์ตี(Trustee) เป็นเจ้าของทรัพย์ตามกฎหมายและมีหน้าที่จัดการกองทรัพย์สินนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทรัสต์ เพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ผู้รับผลประโยชน์(Beneficialy)  เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดถือความไว้วางใจเป็นหลัก อธิบายแบบเข้าใจง่ายดังนี้

  • ผู้ก่อตั้งทรัสต์(Settlor) โอนทรัพย์สิน + แสดงเจตนาตั้งทรัสต์
  • ทรัสต์ตี(Trustee) ดูและจัดการทรัพยสินเพื่อ ผู้รับผลประโยชน์(Beneficialy)

 

การแต่งตั้ง ทรัสตี

ทรัสตี (Trustee) เป็นเจ้าของทรัพย์ตามกฎหมายและมีหน้าที่จัดการกองทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทรัสต์ ซึ่งทรัสตีนั้นเองก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ทรัสตีทางทางมหาชน(Public Trustee) , ทรัสตีที่ศาลแต่งตั้ง(Judicial Trustee), ทรัสตีผู้ถือกรรมสิทธิในทรัพย์สิน(Custodian Trustee) และทรัสตีที่เป็นบริษัท(Trust Corporation) โดยการแต่งตั้งทรัสตีมีความจำเป็นใน 2 กรณีคือ

  1. การแต่งตั้งทรัสต์ใหม่ ในกรณีที่มีการสร้างทรัสต์โดยไม่ได้ระบุชื่อทรัสตี ทรัสต์ที่ตั้งใจไว้ก็จะไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่ทรัสต์นั้นตั้งโดยพินัยกรรม แต่เจ้ามรดกไม่ได้ระบุชื่อทรัสตีไว้ในพินัยกรรม หรือทรัสตีผู้ถูกระบุชื่อไว้ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถกระทำการ ก็ต้องตั้งทรัสต์เข้ามาแทน
  2. การแต่งตั้งทรัสตีใหม่แทนทรัสตีเดิม หรือแต่งตั้งทรัสตีเพิ่ม จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทรัสตีคนใดคนหนึ่งตายหรือหลุดพ้นจากสถานะทรัสตี จะตกเป็นสิทธิของทรัสตีคนที่เหลืออยู่ หรือหากมีเพียงคนเดียวทรัพย์จะอยู่กับผู้แทนของทรัสตี โดยอยู่ภายใต้ทรัสต์จนกว่าทรัสตีคนใหม่จะได้รับการแต่งตั้งแทน

 

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

REIT (Real Estate Investment Trust) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะเป็น “กองทรัพย์สิน” ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี (Trustee) ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ คือ ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) ซึ่งจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีที่ตนเองไว้วางใจเพื่อจัดตั้ง REIT โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัสตีเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และเก็บรักษาทรัพย์สิน

ส่วนประโยชน์ของ REIT มีอะไรบ้าง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

REIT

ทำความรู้จัก REIT หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก