รู้หรือไม่ การ “โอนคอนโด” ต้องเสีย “ค่าใช้จ่าย” เท่าไร

โอนคอนโด

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ โอนคอนโด วันนี้เราคำอธิบายพร้อมตัวอย่างวิธีคิดมาฝาก ว่าจะต้องมีค่าอะไรบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย

โอนคอนโด ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง

โอนคอนโด

  1. สิ่งแรกคือค่าธรรมเนียมการโอนจะอยู่ที่ 2% ของราคาขายหรือราคาประเมิน (เลือกใช้ราคาที่สูงกว่า) และปกติสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ซื้อและผู้ขายจะออกกันคนละครึ่ง หรือ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ค่ะ

2.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมิน โดยในกรณีที่ถือครองไว้เกินกว่า 5 ปี จะไม่เสียได้รับการยกเว้น ส่วนกรณีที่ถือครองไว้ไม่ถึง 5 ปี จะได้รับการยกเว้นต่อเมื่อมีการย้าย ทะเบียนบ้าน มาเป็นเจ้าบ้านตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ขายจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ(หากชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรสแตมป์)

3.ค่าอากร 0.5% ของราคาขาย โดยราคาจะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

4.ค่าภาษีเงินได้ (ค่าโอน) จะหัก ณ วันที่จ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพาร ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ หรือท่านสามารถคำนวณคร่าวๆได้จากเว็บไซต์ โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ขายต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

5.ค่าธรรมเนียมการจดจำนองอีก 1% ของวงเงินกู้ของ ผู้ซื้อ โดยในกรณีที่จำนองกับสถาบันการเงิน โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

6.ค่าเอกสารต่างๆ เช่น ค่าคำขอ, ค่าพยาน

 

ตัวการคิดอย่างค่าใช้จ่าย

โอนคอนโด

คอนโดราคาขาย 2,500,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนดังนี้ (ในกรณีที่ถือครองเป็นเวลา 1 ปี)

ค่าธรรมเนียมการโอนจะเท่ากับ (ปกติผู้ขายจ่าย)          22,400.00 บาท

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (ปกติผู้ขายจ่าย)                       92,400.00 บาท

ค่าอากร                                                        0 บาท (เพราะชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไปแล้ว)

ค่าภาษีเงินได้  (ค่าโอน)                                    56,000.00 บาท * ( ปกติผู้ซื้อและขายช่วยกันจ่ายครึ่งๆ ผู้ซื้อ 28,000.00  ผู้ขาย 28,000.00 )

ค่าเอกสาร ค่าคำขอ และ พยาน  (ปกติผู้ขายจ่าย)                  40 บาท

รวม (โดยประมาณ)                                       170,840.00 บาท

สรุปค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ  จ่าย     28,000.00 บาท

ผู้ขาย จ่าย  142,800.00 บาท