SC Asset ย้ำความมั่นใจให้นักลงทุนอสังหาฯ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

แนวโน้มที่ดีด้านตลาดอสังหาฯ เป็นอีกหนึ่งทิศทางเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับนักอสังหาฯ รุ่นใหม่จากภาพสะท้อนความสำเร็จด้านการตลาดอสังหาฯ ของผู้นำด้านพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาของนักอสังหาฯ ให้สามารถประเมินสถานการณ์การลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และสร้างโอกาสในการทำกำไรของนักลงทุนอสังหาฯ

pic_1

อีกหนึ่งบทบาทของผู้นำด้านพัฒนาโครงการอสังหาฯ ชั้นนำของไทย บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มพัฒนา Living Solution Platform นวัตกรรมที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ซึ่งเอสซี แอสเสท เปิดเผยถึงผลตอบรับจากการขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผลการจองซื้อหุ้นเกินความคาดหมาย เป็นภาพสะท้อนชัดเจนว่า บริษัทเอสซี แอสเสท ได้รับความเชื่อมั่นที่ดีจากนักลงทุนอสังหาฯ 

Image Credit : prachachat.net
Image Credit : prachachat.net

นายอรรถพล สฤษฏิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยถึง ผลตอบรับในครั้งนี้ว่า หุ้นกู้ของบริษัท เอสซี แอสเสท ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งแจ้งความจำนงจองซื้อหุ้น กู้ประมาณกว่า 6 เท่า ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งผลให้ทางเอสซี แอสเสท ตัดสินใจนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมให้กับเหล่านักลงทุนอสังหาฯ รวม มูลค่าที่เสนอขายอีก 1,200 ล้านบาท

เอสซี แอสเสท วางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระหนี้ที่จะครบ กำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตต่อไป

เอสซี แอสเสท มองทิศทางด้านพัฒนาโครงการอสังหาฯ แนวราบ ตลาดพุ่ง 

pic_3

ผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาฯ เพื่อที่อยู่อาศัย เอสซี แอสเสท มองว่า บริษัทมีความมุ่งเน้นพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก โดยกลุ่มเป้าหมายที่มองไว้เป็นกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง สอดคล้องกับแนวทางด้านการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และการ บริการหลังการขายที่มีคุณภาพของเอสซี แอสเสท ทำให้ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายและรายได้จากโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบประสบความสำเร็จจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เอสซี แอสเสท ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาโครงการอสังหาฯ ให้กับนักลงทุนอสังหาฯ รุ่นใหม่ต่อไป สำหรับไตรมาสที่ 4 มีการเปิดตัวโครงการแนวราบอีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,600 ล้านบาท มีโครงการที่เปิดขายรวมทั้งหมด 58 โครงการ มีมูลค่าโครงการเพื่อขายรวม 44,670 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะสร้าง รายได้ตามเป้าหมาย 17,000 ล้านบาทได้ในปี 2563 

ตลาดนักลงทุนอสังหาฯ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจมา แต่ก็ทำให้นักลงทุนอสังหาฯ มองเห็นโอกาสการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดความผิดพลาดสูง

ทั้งนี้ เอสซี แอสเสท ยังเป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ และ แนวโน้มคงที่ ความน่าเชื่อถือเป็นระดับ Investment Grade กลุ่มระดับลงทุนถือเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มั่นคงมีผลประกอบการดีอยู่ในกลุ่มที่นักลงทุนอสังหาฯ น่าลงทุน 

จากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้เหตุผลรับรองในผลสำรวจครั้งนี้ว่า เอสซี แอสเสท เป็น บริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักอสังหาฯ และนักลงทุนอสังหาฯ มีสถานะทางการตลาดเป็นที่น่าพอใจในกลุ่มผู้นำด้านตลาดบ้านจัดสรรที่อยู่อาศัย ในระดับราคาปานกลางถึงสูง หรือราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป สะท้อนถึงความ มีศักยภาพที่ดีให้นักลงทุนอสังหาฯ รุ่นใหม่ ได้จับตาการเติบโต และติดตามการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับอสังหาฯ ของไทยเติบโตในระดับโลก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
https://www.prachachat.net/property/news-546245