โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในปทุมวัน, กรุงเทพ

สยามสแคป (Siamscape) ตั้งอยู่ที่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบไปด้วยส...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) ตั้งอยู่ที่ 999/9 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเท...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) ตั้งอยู่ที่ 944 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
จามจุรี สแควร์ (Chamchuri Square) ตั้งอยู่ที่ 315 317, 319 ถนนพระรามที่ ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวั...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
อาคารสยามทาวเวอร์ มีทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถือเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ประก...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์