×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในปทุมวัน, กรุงเทพ

เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (Mercury Tower) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / สำนักงาน
เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ (President Tower) ตั้งอยู่ที่ 973 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / สำนักงาน
ต้นสน ทาวเวอร์ (Tonson Tower) ตั้งอยู่ที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / สำนักงาน
Workwize ตั้งอยู่ที่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายในโครงการประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
แอทธินี ทาวเวอร์(Athenee Tower) โครงการสำนักงาน ที่อยู่ แขวง ลุมพินีเขตปทุมวัน กทม. พื้นที่ใช้ส...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / อาคารพาณิชย์
อาคาร ออลซีซั่น เพลส (All Seasons Place) โครงการอาคารสำนักงาน เจ้าของโครงการ บริษัท ออล ซีซั่นส...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / สำนักงาน
ปิยะ เพลส ต้นสน (Piya Place Tonson) โครงการคอนโดมิเนียม ดีไซน์ทันสมัย เจ้าของโครงการโดย ปิยะ เพ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / อาคารพาณิชย์
อาคาร 208 ถนนวิทยุ (208Wireless Road Building) โครงการอาคารพาณิชย์ ดีไซน์ทันสมัย เจ้าของโครงการ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / อาคารพาณิชย์
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (GPF Witthayu Towers) โครงการอาคารพาณิชย์ ดีไซน์ทันสมัย เจ้าของโครงการโดย บร...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / สำนักงาน