โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในราชเทวี, กรุงเทพ

เอเวอร์กรีน เพลส (Evergreen Place) ตั้งอยู่ที่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. ภายในโครงการประก...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
อาคาร สิริภิญโญ (Siripinyo Buildin) ตั้งอยู่ที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเท...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ (KPI Tower) ตั้งอยู่ที่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในโครงการประกอ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
Spring Tower ตั้งอยู่ที่ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในโครงการประกอบไปด้วย...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
มหานคร ยิบซั่ม (Gypsum Metropolitan) ตั้งอยู่ที่ 539/2 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กร...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
ซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (C.P. Tower 3 Phaya Thai) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 34 พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเท...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
แพลตตินั่ม แฟชั้นมอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ตั้งอยู่ที่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
อาคาร วานิช (VANIT BUILDING) โครงการอาคารพาณิชย์ ดีไซน์ทันสมัย เจ้าของโครงการโดย วานิช ตั้งอยู่...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์
อาคาร ธนภูมิ ทาวเวอร์ (THANAPOOM TOWER) โครงการอาคารพาณิชย์ ดีไซน์ทันสมัย เจ้าของโครงการโดย บริ...
ราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามราคา
marker กรุงเทพ, Thailand / เชิงพาณิชย์