×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

999 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310, วังทองหลาง, วังทองหลาง, กรุงเทพ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มาทำความรู้จัก กับเรา อารียา

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นในปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และในปี 2547 บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

เรา อารียา ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินในโครงการดังกล่าว หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ โครงการทาวน์โฮมและโครงการคอนโดมิเนียม ที่เริ่มเปิดขายในปี 2549 โดยจะเน้นเฉพาะที่ดินที่ใกล้ใจกลางเมือง

VISION & MISSION ของเรา อารียา

วิสัยทัศน์ - “บ้าน” มิใช่เพียงที่อยาอาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ

พันธกิจ

  • บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่เป็นโครงการที่มีตำแหน่งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยเน้นถึงเรื่อง
  • ทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ เช่น อยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลขนสมัยใหม่ เป็นต้น
  • ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุตกแต่งด้วยตนเองได้ เช่น เลือกกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ลายกระจก เป็นต้น
  • แบบบ้าน รายละเอียดของการก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบบ้านที่มีฝ้าเพดานที่สูงโปร่งสบาย มรการเดินสายโทรศัพท์ให้ทุกห้องภายในบ้าน เป็นต้น
  • ราคาสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนและทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทให้กว้างขวางขึ้น
  • บริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  • ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governmance) โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบ และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อมูลติดต่อเรา

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 999 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 02-798-9999 โทรสาร: 02-798-9990 หรือเข้าเยี่ยมชมในเว็ปไซต์ของเรา www.areeya.co.th

โครงการโดย บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)