วนิศากรุ๊บ ในประเทศไทย

บ้านกรด, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา

โครงการโดย วนิศากรุ๊บ