พร้อมพัฒน์ พรีวา ในประเทศไทย

สามวาตะวันตก, คลองสามวา, กรุงเทพ

โครงการโดย พร้อมพัฒน์ พรีวา