บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ในประเทศไทย

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ, สีลม, บางรัก, กรุงเทพ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของเรา กว่าจะเป็น “แผ่นดินทอง”

บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์ หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทฯมหาชน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

.”แผ่นดินทอง” หรือ “โกลเด้นแลนด์” เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีคุณภาพสูง จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริฌภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยของโกลเด้นแลนด์จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศ เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา โกเด้นแลนด์ได้สร้างเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์คุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความแม่นยำ ตลอดจนความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อลูกค้า ด้วยการคำนึงถึงรูปแบบที่โดดเด่นและความใส่ใจในรายละเอียดในแต่ละโครงการ ทำให้โกลเด้นแลนด์เป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างสูง เราได้มุ่งสู่อนาคตด้วยความมั่นใจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน นั่นคือการรังสรรค์มรดกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับกรุงเทพฯวันนี้ และต่อๆไป

ภาพรวมของเรา แผ่นดินทอง

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรมที่มีมาตรฐานชั้นนำ สำหรับโครงการเชิงที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ภายใต้แบรน์ที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับราคา ส่วนโครงการเชิงพาณิชยกรรม ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้น ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยเรา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกค้าและมอบสิ่งดีๆแก่สังคม ผ่านการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อกว้าขึ้นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2563

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายใต้ หลักกรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน เช่น การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม และแนวทางเกี่ยวกับ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชั่น” ด้วยเราได้มีความตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรในข้อแรก คือ “Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานทุกเรื่องอย่างโปร่งใสให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นรูปธรรม

ช่องทางการติดต่อเรา

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: (+66) 2 620 6200 โทรสาร: (+66) 2 620 6222 หรือเว็ปไซต์ www.goldenland.co.th

โครงการโดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้