บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

98 อาคารสาทร สแควร์ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.สาทรเหนือ แ, สีลม, บางรัก, กรุงเทพ

โครงการโดย บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)