รื่นฤดี กรุ๊ป ในประเทศไทย

81/108 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510, บางชัน, คลองสามวา, กรุงเทพ
รื่นฤดี กรุ๊ป

ความเป็นเรา รื่นฤดี

รื่นฤดี กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า สังคมจะน่าอยู่ได้เริ่มต้นที่บ้าน และบ้านที่น่าอยู่นั้น ต้องมีความ ปลอดภัย คงทนแข็งแรง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี พึ่งพาอาศัยกัน และเป็นกันเอง ทำให้กลุ่มผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน เล็งเห็นถึงเป้าหมายและภารกิจที่สำคัญ อันนี้เอง โครงการบ้านรื่นฤดี จึงถือกำเนิดขึ้นมาถึง แม้ว่าเวลาจะล่วงผ่านมากว่ายี่สิบปี แต่ปณิธานของทีมงานทุกคนยังคงแน่วแน่ พร้อมทั้งมุ่งมั่น สร้างสรรค์ โครงการบ้านรื่นฤดีทุกโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้ต้องการทีพักอาศัย และ สังคมคุณภาพอย่างแท้จริง
รื่นฤดี เราให้มากกว่าคำว่า "บ้าน"

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพ และปริมณฑล

พันธกิจของเรา

 • มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • พัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างสรรค์ “บ้าน” ที่คุ้มค่า สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ให้มากกว่าคำว่า “บ้าน”

เส้นทางแห่งความสำเร็จในแต่ละปี

 • ปี 2548 รื่นฤดี 3 – เป็นทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อยู่ หทัยราษฎร์, มีนบุรี
 • ปี 2549 ภัทรินทร์ 1 – เป็นทาวน์เฮ้า อาคารพาณิชย์ บน ถนนเลียบคลอง 2 คลองสามวา
 • ปี 2550 รื่นฤดี 4 – เป็นทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อยู่รังสิตคลอง 4 (ลำลูกกา)
 • ปี 2550 รื่นฤดี 5 – เป็นทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อยู่ หทัยราษฎร์ มีนบุรี
 • ปี 2552 ภัทรินทร์ 2 – บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ อาคารพาณิชย์ อยู่ หทัยราษฎร์ มีนบุรี
 • ปี 2553 รื่นฤดี 6 (บ้านรื่นฤดี 6) – เป็นทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อยู่ ถนนเลียบคลอง 2 คลองสามวา
 • ปี 2557 รื่นฤดี 7 (บ้านรื่อนฤดี 7) – เป็นทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ อยู่ หทัยราษฎร์ มีนบุรี
 • ปี 2557 Vio@Khaeral – เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อยู่บนถนน รัตนาธิเบศ ซอย 10
 • ปี 2557 Vio@Rattanathibet – เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อยู่บนถนน รัตนาธิเบศ ซอย 3

ข้อมูลติดต่อเรา

รื่นฤดีกรุ๊ป 81/108 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 02-171-5346 โทรสาร 02-171-5347 Email [email protected]

โครงการโดย รื่นฤดี กรุ๊ป