จรัญ ทาวเวอร์ ในประเทศไทย

19 ซ.สุขุมวิท 43 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, คลองเตย, กรุงเทพ