แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ ในประเทศไทย

32Nd FL., Exchange Tower 388 Sukhumvit Road, คลองเตย, กรุงเทพ

โครงการโดย แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์