×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด Verified seller

1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ
บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด

ความเป็นเรา

ไซมิสแอสเสท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 มุ่งเน้นที่จะส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น Asset of Life ให้แก่ลูกค้าของเรา เราจึงได้ยึดถือเอาคำว่า Asset of Life เป็นเครื่องหมายในการแสดงออกถึงค่านิยมที่ทำให้ไซมิสแอสเสทโดดเด่นแตกต่างจากผู่อื่น และทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานของเรา

A: Attentiveness (ความเอาใจใส่) – เราเอาใจใส่ในรายละเอียดของทุกสิ่งที่เราทำ

S: Safety (ความปลอดภัย) – เราคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

S: Satisfaction (ความพึงพอใจ) – เรายึดถือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

E: Expertise (ความเชี่ยวชาญ) – เรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

T: Thoroughness (ความเพรียบพร้อม) – เรารังสรรค์ผลงานที่เพียบพร้อมในทุกด้าน

L: Livability (การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข) – เราสร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

I: Imagination (ความคิดสร้างสรรค์) – เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

F: Feasibility (ความเป็นไปได้) – เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำให้สำเร็จได้

E: Excellence (ความเป็นเลิศ) – เรามุ่งสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร

VISION

วิสัยทัศน์ ของ Siamese Asset คือการก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะเป็นผู้รังสรรค์ "Assets of Life" ที่มีราคาถูกกว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งจะเป็นองค์กรที่ตอบแทนบรรดาผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในมูลค่าการลงทุน และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เล็งเห็นคุณค่าในความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน

MISSION

พันธกิจของ Siamese Asset คือ

  • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ที่มาพร้อมกับการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้ ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน
  • การดำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
  • การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
  • การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในมูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการติดต่อเรา

เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่) 02-617-1555 (ฝ่ายขายโครงการ) 02-617-1555, 092-252-1411 โทรสาร 02-617-1591 หรือเข้าชมเว็ปไซต์ได้ที่ www.siameseasset.co.th

โครงการโดย บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด