บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
จุดเริ่มต้นของเรา
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อนสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า ต่อมา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ ฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจ โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เป็นอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน จนกระทั้งปี 2535 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำหุ้นสามัญเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินในปีนั้น แต่เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 บริษัทประสบปัญหาการเรื่องการเงิน แต่ก็สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และในปี 2548 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจำนวน จากนั้นบริษัทก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีโครงการหลากหลายโครงการและหลากหลายทำเลให้ลูกค้าได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ คาซ่า แกรนด์, คาซ่า พรีเมี่ยม, คาซ่า วิลล์, เดอะทรัสต์, ลัดดารมย์ ฯลฯ โครงการทาวน์โฮม ใช้ชื่อแบรนด์ว่า เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม, คาซ่า ซิตี้, กัสโต้ แกรนด์, กัสโต้ ทาวน์โฮม และโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ คิว คอนโด, คาซ่า คอนโด, เดอะทรัส คอนโด, เดอะพอยต์ คอนโด นอกจากนี้เรายังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกหลายโครงการตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่, ระยอง, พัทยา, หัวหิน ฯลฯ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
“เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการให้บริการสำหรับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย” และนี่คือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ส่วนเป้าหมายในอนาคตของเรา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าเราสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว โดยการเน้นคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ในด้านคุณภาพสังคม บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ฯ มีนโยบายให้ทุกโครงการเน้นความน่าอยู่ ร่มรื่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลูกค้าต้องรู้สึกสะดวกและปลอดภัยที่สุด
ช่องทางการติดต่อเรา
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02-677-7000
Call center 1388
เยี่ยมชมเว็ปไซต์ได้ที่ www.qh.co.th

โครงการโดย บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)