บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั่น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใ, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

รู้จักเราให้มากขึ้น

เราคือ บริษัทที่มีชื่อเสียงและได้ยอมรับมาอย่างยาวนานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยเรา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์และเป็นการการันตีว่า แบรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ นอนจากนี้เรายังแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง

เราไม่ใช่แค่เพียงคนสร้างบ้าน

เรามีปรัชญาการบริหารงานที่ชัดเจนและสร้างธุรกิจด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้า บ้านทุกหลังที่เราสร้างก็คือการสร้างให้กับคนในครอบครัวซึ่งเป็นที่รักของเราอาศัย ด้วยปรัชญานี้เรา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จึงสร้างวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี การก่อสร้าง การออกแบบ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุ และการบริการ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือหน้าที่เรา

เรา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาการบริหาร การจัดการโครงการ และการบริการให้กับลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงได้มีการออกแบบพัฒนาระบบ ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำ “ AirPlus”เทคโนโลยีการถ่ายเทอากาศภายในบ้านให้เกิดภาวะสบาย โดยการนำอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าในบ้าน ทำให้บ้านหายใจได้ ติดตั้งให้กับบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับลูกบ้าน

เราเติบโตอย่างมีพัฒนาการ

เรา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณเพียงใจ หาญพานิชย์ โดยเราได้สร้างหมู่บ้านจัดสรรโครงการแรก คือ หมู่บ้านศรีรับสุข ในปี พ.ศ. 2516 จากนั้นธุรกิจก็เติบโตอย่างเนื่อง เราจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการในชื่อว่า "บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด" ในปี พ.ศ. 2526 ได้รับโอกาสดำเนินการในโครงการพฤกษชาติซึ่งเป็นโครงการบ้านที่ซื้อมาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้เกิดบริหารอย่างเป็นธรรมาภิบาล บริษัทจึงได้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติโดยใช้ชื่อว่า "บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วน มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั่น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0-2343-8900 และ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 11,772,305,614 บาท เมื่อ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 เยี่ยมชมและรู้จักกับเราให้มากขึ้นได้ที่ เว็บไซต์ http://www.lh.co.th/ หรือ เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/landandhouses หรือ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/lhhome หรือ ติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือ สายด่วน 1998

โครงการโดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)