บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ในประเทศไทย

27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83 ถ.พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

จุดก่อตั้งของเรา พฤกษา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 “บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด” ได้ถือกำเนิดขึ้น โดย นาย ทองมา วิจิตรพงสันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ทั้งนี้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชื่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ และการว่าจ้างที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำของประเทศในการพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ รวมถึงการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เรามีผลการดำเนินงานที่มีกำไรตลอด แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤต หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เราดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพัฒนาโครงการ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูงและในต่างประเทศ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของเรา พฤกษา

พฤกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สาร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน เรายังมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกราย เติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว ดั่งตามวัฒนธรรมพฤกษาของเราคือ

“ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสื่งที่ปราถนา

ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ฉันเพียรคิดพิจราณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน

ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปราถนา

ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจผลงานของฉัน”

นโยบายเพื่อสังคมของเรา พฤกษา

เรา พฤกษา ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป เรา พฤกษา จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ เข้ามารู้จักกับเรามากขึ้น

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ชั้น 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2298-0101 โทรสาร 0-2298-0102 Contact Center โทร.1739 International Calls +66(2) 298-0101 หรือเว็ปไซค์ www.pruksa.com

โครงการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด