หมู่บ้านภัสสร4 รังสิต ในประเทศไทย

ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

โครงการโดย หมู่บ้านภัสสร4 รังสิต