ซีเอ็นซี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป ในประเทศไทย

28 Sukhumvit 33, Sukhumvit Road,, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ