อนันสิริ ในประเทศไทย

126 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย,เชียงใหม่ 50210, สันนาเม็ง, สันทราย, เชียงใหม่