บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในประเทศไทย

ซอยสะพานหิน ถนนภูเก็ต, ตลาดใหญ่, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต