124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม ในประเทศไทย

ซ.ลาดพร้าว 124 (ซ.สวัสดิการ), พลับพลา, วังทองหลาง, กรุงเทพ

โครงการโดย 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม