แกรนด์ พาเลซ ในประเทศไทย

389 ซอยมหาดไทย ถนนลาดพร้าว 122, พลับพลา, วังทองหลาง, กรุงเทพ