วังเกษม คอนโดทาวน์ ในประเทศไทย

ซ.เพชรเกษม 65 ถ.เพชรเกษม, บางแค, บางแค, กรุงเทพ

โครงการโดย วังเกษม คอนโดทาวน์