ปรีดี เพลซ ในประเทศไทย

ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 37, บางซื่อ, บางซื่อ, กรุงเทพ