บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ในประเทศไทย

90 ถนน วัชรพล, ท่าแร้ง, บางเขน, กรุงเทพ
บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาคอนโดมิเนียมให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ ซื้อในทำเลนั้น ๆ ให้มากที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์และมีมาตรฐานที่สูงที่สุด พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ให้เกิดความคุ้มค่าและพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค ทั้ง การเข้าพักอาศัยเองแบบครอบครัวและการลงทุนในอนาคต

โครงการโดย บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด