วัน พลัส ในประเทศไทย

ถนนมหิดล, ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

โครงการโดย วัน พลัส