โครงการทาวน์เฮ้าส์ ในพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา