บทลงโทษสำหรับผู้ไม่ยอมยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับใครที่กำลังจะ ปลูกบ้าน ในการที่จะ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นลำดับขั้นตอนแรกๆที่เราต้องทำกันเลย แต่ถ้ายังเมินเฉยต่อ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เราจะมาดูกันว่า เราจะผิดระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง แต่ทางที่ดี Dotproperty ก็ไม่สนับสนุนให้คุณผู้อ่านทุกท่านละเลยในหน้าที่นะครับ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หากเมินเฉยมีบทลงโทษ ดังนี้

  1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
  2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
  3. ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนด ดังต่อไปนี้
  • ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
  • เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
  • เพิ่ม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง

 

ทำตามระเบียบข้อบังคับตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเจอกับเรื่องปวดหัวในภายภาคหน้านะครับ ทาง Dotproperty ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่โอกาศหน้า สวัสดีครับ

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เราหามาเสริฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก …