ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง จะเกิดอะไรขึ้น ทำไมต้องจ่าย

ค่าส่วนกลาง

พูดถึงเรื่อง ค่าส่วนกลาง ทุกหมู่บ้านมักจะประสบปัญหาที่ลูกบ้านจ่ายค่าส่วนกลางล่าช้ามั้งล่ะ เบี้ยวนัดบ้างล่ะ หนักสุดคือไม่ยอมจ่ายมันซะเลย แต่ก็ยังคงใช้ส่วนกลางร่วมกับผู้อื่นได้อย่างน่าตาเฉย วันนี้เราจึงยกมาบอกเพื่อเตือนจิตสำนึกของเหล่าลูกบ้าน ว่าหากคุณไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง คุณจะโดนอะไรบ้าง (ทั้งนี้ มาตรการต่างๆก็แล้วแต่หมู่บ้านนั้นๆ หรือโครงการคอนโดนั้นๆจะเลือกสรรค์)

ค่าส่วนกลาง

แล้ว ค่าส่วนกลาง คิดจากอะไร

มาตรา 49 ของกฎหมายจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จัดเก็บ เป็นรายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ อาจกำหนดค่าใช้จ่าย ในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพื้นที่ได้ตามระเบียบที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด

กล่าวคือ จะคิดค่าส่วนกลางตามขนาดของที่ดิน หรือประเภทของการนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะเก็บเป็นรายเดือน เพื่อการดำรุงรักษาส่วนกลางของสารณูประโภคส่วนรวม โดยที่มีนิติบุคคลของหมู่บ้านที่จัดขึ้นเป็นคนเก็บ

 

หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะเกิดอะไรขึ้น

จากข้อกฎหมายจัดสรร ในมาตรา 43 ของกฎหมายจัดสรร ระบุว่าสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรนั้น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร นั้นก็คือแม้ว่าคุณจะไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลาง คุณก็ยังได้ภาระจำยอมในการใช้สาธารณูปโภคต่างๆจากโครงการ เช่น ถนนในการสัญจรได้ปกติ ตามหลักกฎหมายภาระจำยอม

เพียงแต่ ตาม มาตรา 49 วรรคสอง ที่ชำระเงินดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสำหรับ การจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดต่อกันตั้งแต่ สามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่ค้าง ชำระติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

 

คนที่ซื้อมาเพื่อขายเก็งกำไร แล้วไม่ได้เข้ามาดูแลและจ่ายค่าส่วนกลางล่ะ

ในส่วนนี้ทางฝ่ายนิติบุคคลสามารถเข้ามาระงับการใช้สอยและระงับการทำนิติกรรมในภายหลังได้ เพราะเกิดจากการที่เจ้าของที่ทรัพย์นั้น ได้ทำการปล่อยปละละเลยให้ความสนใจต่อทรัพย์ ถึงจะยังไงก็ต้องทำการจ่ายค่าส่วนกลางตามระเบียบเหมือนลูกบ้านทั่วไป แม้จะไม่ได้มาอยู่อาศัยเลยก็ตาม

 

รู้แบบนี้แล้วก็อย่าเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าส่วนกลางกันเลยครับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเองไว้นั้นเอง อย่าใหต้องอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือโครงการนั้นแล้วกลายเป็นเหมือนคนนอกกันเลยครับ

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เราหามาเสริฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก …