ซื้อบ้านผ่านนายหน้า ดีกว่ายังไง มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า

การซื้อขายบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษารายละเอียดเยอะมาก หากไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ การ ซื้อบ้านผ่านนายหน้า จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความมั่นใจ ทำให้เรามีที่ปรึกษาที่ดีมีความเชี่ยวชาญมาคอยช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการต่างๆ หากลงมือเองทั้งที่ไม่มีความรู้ โดยเฉพาะการซื้อบ้านมือสองที่จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและสภาพบ้าน หรือ การดำเนินการประสานงานที่มีความยุ่งยาก การซื้อบ้านมือสองผ่านนายหน้าจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว
ซื้อบ้านผ่านนายหน้า

 

บทบาทของนายหน้า

ในการซื้อบ้านผ่านนายหน้านั้น นายหน้าจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยขายบ้านหรือคอนโดให้แก่เจ้าบ้าน หรือจัดหาอสังหาฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจซื้อ นายหน้าที่ดีจะต้องสามารถเสาะหา คัดเลือก และแนะนำอสังหาริมทรัพย์ให้ตามที่คุณต้องการได้ ทั้งในแง่ของงบประมาณ และทำเล ช่วยดูแลผู้ที่สนใจซื้อ พาไปนำชมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตลอดถึงการเจรจาและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ แทนคุณได้

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า

คุณสมบัติของนายหน้าที่ดี

 • มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ หากต้องการซื้อบ้านผ่านนายหน้า สิ่งสำคัญที่นายหน้าจำเป็นต้องมีคือความเชี่ยวชาญในพื้นที่และประเภทของอสังหาริมทรัพย์
 • มีความน่าเชื่อถือ เพราะการซื้อขายอสังหาฯ นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อกฎหมายต่างๆ ถ้าเกิดความผิดพลาดก็อาจกลายเป็นความเสียหายร้ายแรงได้ การซื้อบ้านผ่านนายหน้า จึงควรเลือกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งต้องมีความโปร่งใส ไว้ใจได้ด้วย
 • มีประสบการณ์ นายหน้าที่เก่งนั้น ไม่ได้อาศัยแค่เฉพาะความรู้ด้านอสังหาฯ และกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ประสบการณ์นั้นจำเป็นอย่างมากในการซื้อขาย เจรจา ต่อรอง ซึ่งนายหน้าที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่ามักจะได้เปรียบในข้อนี้
 • รู้จักกับเครือข่ายนายหน้าอื่นๆ นายหน้าที่มีเครือข่ายกว้างขวางกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ บุคคลเหล่านั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อได้ดียิ่งกว่าคนนอกพื้นที่
 • บุคลิกภาพ เนื่องจากคุณจะต้องทำงานร่วมกับนายหน้าอย่างใกล้ชิดในเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน นายหน้าที่คุณเลือกควรเป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ คุยกันถูกคอ รับฟังและเข้าใจเงื่อนไขการซื้อบ้านตามความต้องการของคุณ

ซื้อบ้านผ่านนายหน้า

วิธีซื้อบ้านผ่านนายหน้า

 1. ทำสัญญา ส่วนใหญ่บริษัทนายหน้ามืออาชีพมักจะมีสัญญาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานอยู่แล้ว ควรอ่านสัญญาให้ละเอียด ตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขให้ดี โดยเฉพาะรายละเอียดของนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ที่จะขาย ค่าตอบแทนนายหน้า ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขหรือกรณียกเว้นที่ทำให้ต้องจ่ายค่าตอบแทน เพราะบางเงื่อนไขอาจจะมีข้อตกลงที่แตกต่างออกไปจากปกติ ทั้งนี้สัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น หากไม่ทำสัญญาอาจก็มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่ชัดเจนในเรื่องค่าตอบแทนและหน้าที่ของนายหน้า
 2. ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ สำหรับผู้ซื้อ อันดับแรกนายหน้าจะช่วยประเมินว่าคุณสามารถกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่ และบ้านหรือคอนโดมือสองในช่วงราคาไหนที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงการคำนวณค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือนให้ด้วย เพื่อหาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดมาให้ผู้ซื้อเลือก โดยหลักในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะพิจารณาจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน คือทำเลและรูปแบบบ้านหรือคอนโดที่ต้องการ เพื่อตีกรอบตัวเลือกให้แคบลง
 3. เลือกทรัพย์และขอ Pre Approval การ Pre Approval ที่นายหน้ายื่นให้กับธนาคารคือการประเมินจากสถาบันการเงินว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนในการซื้อบ้านหรือไม่ เมื่อยื่น Pre approve ผ่านแล้วเราก็จะทราบว่าธนาคารจะปล่อยให้เรากู้บ้านในราคาสูงสุดได้เท่าไหร่ เพื่อนำไปประกอบการซื้อบ้าน
 4. นายหน้าพาชมบ้าน เมื่อคุณได้บ้านหรือคอนโดที่สนใจและอยากเข้าไปดูของจริง นายหน้าจะเป็นคนกลางนัดหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อขอเข้าดูบ้าน โดยนายหน้าจะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกระหว่างการดูบ้าน สำหรับผู้ซื้อถ้าหากเจอบ้านที่ชอบแล้วอย่าลืมทำการตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านมีสภาพสมบูรณ์ดี ไม่มีความเสียหาย หรือมีปัญหาทางโครงสร้างอื่นๆ
 5. เสนอราคาและต่อรองราคา เมื่อเลือกบ้านได้แล้ว นายหน้าจะเป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้ได้ราคาที่พอใจทั้งสองฝ่าย เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ผู้ซื้อจะสามารถวางเงินมัดจำก้อนแรกก่อนได้เพื่อเป็นการจองบ้านหรือคอนโดไว้ และเตรียมซื้อขายต่อไป โดยนายหน้าจะเป็นผู้เตรียมเอกสารประกอบการโอนและการจดจำนอง ไปจนถึงการประสานงานกับธนาคารให้ในกระบวนการการขอกู้ต่อไป
 6. การจ่ายค่านายหน้า จะเกิดขึ้นต่อเมื่อการซื้อขายบ้านหรือคอนโดเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทส่วนใหญ่จะคิดที่ 3% ของราคา ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรก

 

สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อขายบ้านหรือคอนโดบ่อยๆ อาจจะไม่มีความรู้และเวลาเพียงพอในการตามจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง บริษัทนายหน้าจึงเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าเพราะมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดการการซื้อขายนั้นดำเนินไปได้ด้วยดี หรือถ้าในท้ายที่สุดเราไม่ได้ซื้อขายอสังหาฯ ตามที่ต้องการ เราก็ไม่ต้องเสียค่านายหน้า เพราะนายหน้าจะเก็บค่านายหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิก