ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษี : ก่อนยื่นภาษี เรื่องนี้คุณต้องรู้!

ลดหย่อนภาษี

เป็นประจำทุกปีเมื่อผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาแล้ว หน้าที่หนึ่งของมนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้อย่างเราๆ ก็คือ “การยื่นภาษีเงินได้” นั่นเอง “สิทธิลดหย่อนภาษี” เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรรู้ก่อนที่จะทำการยื่นภาษี เพราะมันจะช่วยให้คุณประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายไปได้พอสมควรเลยทีเดียว

ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ก็มีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ค่าลดหย่อนส่วนตัว, ค่าลดหย่อนบุตร, ประกันสังคม, เบี้ยประกันชีวิต, กองทุนรวมที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ฯลฯ ไปจนถึงดอกเบี้ยบ้านเอง ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน เรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เคยรู้ หรือพอรู้มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจดีนัก วันนี้มาเคลียร์ให้หายงงกันไปเลย ว่าดอกเบี้ยบ้านเนี่ย มันใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง

ดอกเบี้ยบ้าน ลดภาษีได้

ค่าลดหย่อนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นหมวดหนึ่งในสิทธิลดหย่อนภาษีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่กำลังกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโด โดยสิทธิในการลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านนั้น ผู้มีเงินได้สามารถนำดอกเบี้ยที่จ่ายไปมาใช้ลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท แต่หากมีการกู้อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้สิทธิลดหย่อนรวมกันได้ แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างที่ 1 คอนโดราคา 2 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 4% ต่อปี เท่ากับ 80,000 บาท ถ้าคุณต้องจ่ายภาษีในอัตรา 5% (ผู้มีรายได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท) การใช้สิทธิดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดเงินไปได้ 5% ของ 80,000 บาท เท่ากับ 4,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 บ้านราคา 8 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 5% ต่อปี เท่ากับ 400,000 บาท แต่ด้วยเงื่อนไขที่จำกัดการใช้ดอกเบี้ยบ้าน ลดภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ในกรณีนี้คุณจึงสามารถลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้เพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้น

ถ้าคุณต้องจ่ายภาษีในอัตรา 15% (ผู้มีรายได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท) เท่ากับว่าการใช้สิทธิดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดเงินไปได้ 15% ของ 100,000 บาท เท่ากับ 15,000 บาท นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 3 บ้านหลังที่ 1 ราคา 5 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 4% ต่อปี เท่ากับ 200,000 บาท บ้านหลังที่ 2 ราคา 2 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 4% ต่อปี เท่ากับ 80,000 บาท เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมต่อปี เป็นจำนวน 280,000 บาท ซึ่งการใช้สิทธิดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ จะเข้าเงื่อนไขแบบเดียวกับตัวอย่างที่ 2 ที่จำกัดการใช้ดอกเบี้ยบ้าน ลดภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ไม่ว่าจะกู้ซื้อบ้านกี่หลังก็ตาม

ถ้าคุณต้องจ่ายภาษีในอัตรา 20% (ผู้มีรายได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท) การใช้สิทธิดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดเงินไปได้ 20% ของ 100,000 บาท เท่ากับ 20,000 บาท นั่นเอง

ลดหย่อนภาษี

กู้ร่วม แบ่งกันลดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ในกรณีที่กู้ร่วมกันหลายคนผู้กู้สามารถแบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆ กันเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน เงื่อนไขในข้อนี้ถ้านำมาใช้กับการกู้ซื้อบ้านที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีเป็นจำนวนตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป ก็จะช่วยให้ประหยัดเงินไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ตัวอย่างที่ 4 บ้านราคา 5 ล้านบาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 4% ต่อปี เท่ากับ 200,000 บาท ผู้กู้ร่วมคนที่ 1 และ 2 ต้องจ่ายภาษีในอัตรา 20% (ผู้มีรายได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท) การใช้สิทธิดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ จะช่วยให้แต่ละคนประหยัดเงินไปได้คนละ 20% ของ 100,000 บาท เท่ากับ 20,000 บาท นั่นเอง

จากตัวอย่างที่ 4 จะเห็นว่า ถ้าเป็นการกู้เพียงคนเดียว ผู้กู้จะสามารถใช้ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษีได้เพียงแค่ 100,000 บาท แต่เพราะเป็นการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมแต่ละคนจึงใช้สิทธิลดหย่อน ดอกเบี้ยบ้านแยกกันได้ ทำให้ดอกเบี้ยบ้านทั้งหมดที่จ่ายไป ถูกนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้ทั้งหมดเลย

ลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนด้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มีอะไรบ้าง

การลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้านที่คุณต้องจ่ายไปในแต่ละปีนั้น เป็นสิทธิที่มีมาเป็นปกติทุกปีอยู่แล้ว แต่นอกจากค่าลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านแล้ว รัฐก็ยังมีมาตรการภาษีที่ช่วยส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้กับประชาชนอีกด้วย ผ่านโครงการบ้านหลังแรกที่มีมาในปี 2558 และปี 2562 นั่นเอง โดยเงื่อนไขก็มี ดังนี้

ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก ปี 2558 สามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปี ปีละ 4% รวมเป็น 20% ของค่าบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่าบ้านหรือคอนโดนั้นต้องมีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ยกตัวอย่างเช่น บ้านราคา 2 ล้านบาท ใช้สิทธิลดหย่อนได้ปีละ 4% คือ 80,000 บาท (รวม 5 ปี เท่ากับ 400,000 บาท) ส่วนจะประหยัดเงินภาษีไปเท่าไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องเสียต่อปี ตั้งแต่ 5%-35% นั่นเอง  ซึ่งมาตราการลดหย่อนภาษีในข้อนี้ ปี 2563 นี้ก็จะเป็นปีที่ 5 หรือปีสุดท้ายแล้วด้วยที่ผู้มีสิทธิ์จะได้ใช้สิทธิ์กัน

ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก ปี 2562 สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท และบ้านหรือคอนโดนั้นต้องมีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

โดยในข้อนี้ แต่ละคนก็จะใช้สิทธิได้ตามอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องเสียต่อปี เช่นเดียวกัน ซึ่งจากค่าลดหย่อนจำนวน 200,000 บาทนั้น จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินภาษีไปได้ตั้งแต่ 10,000-70,000 บาท เลยทีเดียว

สิทธิลดหย่อนภาษีนั้นเป็นมาตรการที่รัฐมีให้เพื่อช่วยเหลือผู้มีเงินได้ทุกคนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ และในเมื่อรู้กันแล้วว่าดอกเบี้ยบ้าน นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ก็อย่าลืมไปศึกษาสิทธิลดหย่อนเรื่องอื่นๆ กันด้วย เพราะมันจะช่วยให้คุณประหยัดเงินภาษีไปได้อีกมากเลยทีเดียว

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก