ประกัน MRTA สำคัญไฉน ?

mrta

ในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร มักถูกพ่วงด้วยการให้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MRTA) หรือ Mortgage Reducing Term Assurance ที่บางครั้งผู้กู้ก็ไม่ได้เต็มใจที่อยากจะทำมากนัก ด้วยทุนประกันที่ค่อนข้างสูง และบางคนมองว่าตนนั้นมีสภาพคล่องในการผ่อนจ่ายอยู่แล้ว วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าการทำประกัน MRTA นั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน จำเป็นต้องทำไหม

 

เป้าหมายของการทำประกัน MRTA

เป้าหมายของการทำประกัน MRTA หลักๆแล้ว เพื่อเป็นตัวช่วยในการผ่อนชำระสินเชื่อแทนผู้เอาประกัน ในกรณีที่ขาดความสามารถในการผ่อนชำระต่อไม่ได้ จากการเจ็บป่วย หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตจากทั้งทางโรคภัยและอุบัติเหตุ  บริษัทประกันจะเป็นผู้ผ่อนชำระต่อให้แทนผู้เอาประกัน ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ภาระหนี้สินไม่ตกไปอยู่กับคนในครอบครัว

 

สิทธิพิเศษที่จะได้จากการทำประกัน

  1. คุ้มครองโดยการผ่อนชำระแทนผู้ประกันตน หากเกิดทุพลภาพหรือเสียชีวิต จนไม่สามารถชำระต่อได้
  2. ดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกกว่า 0.25-0.50%
  3. ลดหย่อนภาษีได้ หากทำประกันมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยนำใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน นำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษีที่ชำระค่าเบี้ยฯ

จากสิทธิพิเศษข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าได้ทั้งดอกเบี้ยพิเศษ และนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่เมื่อคิดจากค่าทุนประกันที่ค่อนข้างจะสูง และตัวประกันประเภทนี้ จะไม่มีการคืนเงิน เพราะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ จะไม่มีเงินคืนให้เเม้ว่าผู้เอาประกันจะมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็ตาม จนบางครั้งอาจจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่ ว่ามีความคุ้มค่ามากพอหรือไม่

 

ประเภทการทำประกัน

  1. การประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ ซึ่งไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปจำนวนเงินเอาประกันก็ไม่ลดลงตามยอดหนี้
  2. การประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความคุ้มครองลดลงตามภาระหนี้ที่ลดลง

 

จำเป็นต้องทำไหม

ผู้ขอประกันตนต้องสำรวจสภาพคล่องและความพร้อมทางการเงินของตน ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ หากเกิดกรณีล้มป่วย หรือ อุบัติเหตุ จนเสียชีวิตหรือทุพลภาพ จะยังคงสามารถมีความพร้อมที่จะผ่อนชำระต่อไป เมื่อได้คำตอบว่าประกันนี้สามารถมีไว้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่หากประสงฆ์ที่จะไม่ทำจริง ประกัน MRTA ก็ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด  เพราะภายใต้การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ ขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้

โปะบ้าน

อยากรีบ โปะบ้าน ให้หมดก่อน 3 ปีแรก จะเป็นอะไรไหม?

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก