11 ข้อต้องรู้เรื่องภาษีที่ดินปี 63 แบบรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อน

มาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่จะเริ่มใช้ในวันที่  1 ม.ค. 2563  นี้ มาดูกันว่าใครบ้างมีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ล่าสุด!! ทางรัฐบาลมีการเปลี่ยนกำหนดการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ เป็นเดือนสิงหาคม 2563 แทน

 

ภาษีที่ดิน 2563 ใครบ้างได้ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

สรุปสิ่งที่ควรรู้และรับมือพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 โดยทาง ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ด้านกฎหมายภาษี ที่ได้รวบรวมข้อมูลสิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายว่าใครได้ใครเสียกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

11.ข้อควรรู้เรื่องภาษีที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างปี 2563

ภาษีที่ดิน

 

1.ภาษีที่ดินเป็นภาษีใหม่ของไทย ทั้ง 4 ประเภท

โดยพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้จะมีทั้งหมด  4 ประเภท  ได้แก่  1.เกษตรกรรม 2.ที่อยู่อาศัย 3.พาณิชยกรรม และ 4. ที่ดินรกร้าง  โดยแต่ละประเภทจะมีอัตราจัดเก็บภาษีไม่เท่ากัน โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63

 

2.คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นหลัก

การจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่นี้ จะ คำนวณจาก ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามการประเมินของกรมธนารักษ์โดยมีกำหนดจะออกมาช่วงประมาณเดือนก.พ. 2563 ดังนั้นการจะทราบว่าต้องเสียภาษีที่ดินจำนวนเท่าใดต้องรอการประกาศใช้อีกครั้งและสามารถยื่นอุทธรณ์โต้แย้งได้หากอัตราภาษีที่ต้องจ่ายเยอะเกินความเป็นจริง เช่นหากที่ดินเกษตรกรรม มีอัตราที่ดินแพงเกินกว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นต้น

 

3.หน่วยงานไหนเป็นฝ่ายจัดเก็บภาษีที่ดิน

โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดิน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนต่างๆ อาทิ  สำนักเขตต่างๆเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทดแทนการเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้มานานแทนกรมสรรพากร

 

4.ต้องจ่ายภาษีก่อนวันไหน

สำหรับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ แต่เดิมกฏออกมาให้ต้องจ่ายก่อนเดือน พฤษภาคม นั้นก็คือภายในเดือน เม.ย.เท่านั้น ล่าสุด มีการเปลี่ยนกำหนดการใหม่ โดยจะเริ่มใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนต้องจ่ายภาษีก่อนวันไหนต้องรอฟังกำหนดการจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

 

5.ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างไม่ต้องเสียภาษี

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้จะมีการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีเช่น คอนโดหรือหมู่บ้านที่มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ต้องเสียภาษี เป้นต้น

 

6.หากมีบ้านเกิน 1แห่ง ต้องเสียภาษีที่ดินทั้งหมดหรือไม่

ในกรณีที่หากท่านมีบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเกิน 1แห่ง หากจะได้รับการยกเว้นบ้านหลังหลักที่อยู่อาศัยต้องราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทจะไม่ต้องเสียภาษี แต่หากบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่หลังหลักและราคาเกิน 50 ล้านการคำนวณภาษีบ้านหลังที่สองจะถูกเก็บภาษีในราคาที่แพงตามจำนวนของอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ดังนั้นหากสิ่งปลูกสร้างไหนแพงที่สุดควรทำให้เป็นบ้านหลังหลัก เพื่อที่จะคำนวณภาษีบ้านหลังที่สองจะได้เสียภาษีไม่แพงจนเกินไป

 

7.เจ้าของบ้านแต่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านเสียภาษี 0.02%

โดยหากบ้างคนที่ซื้อบ้านและไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านทางภาครัฐจะตีไปว่าเป็นบ้านหลังรอง เสียภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท) ดังนั้นหากไม่อยากเสียภาษีควรรีบไปเอาชื่อลงในทะเบียนบ้าน เพื่อ ไม่เสียภาษี แต่ในบ้านหรือคอนโดมูลค่าต้องไม่เกิน 50 ล้าน

 

8.การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวนอย่างไร

สำหรับการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทางภาครัฐกำหนดให้คำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้น เพื่อป้องกันคนหัวหมอ ซอยที่ดินเพื่อแยกที่ดินเป็นแปลงๆ เพื่อให้เสียภาษีน้อยลงนั้น

 

9.ใบแจ้งข้อมูลรายการบ้านหรือห้องชุด คืออะไร

โดยเจ้าใบแจ้งข้อมูลรายการบ้านหรือห้องชุด นี้เป็นจดหมายของทางภาครัฐที่ต้องการให้เราชี้แจงตรวจสอบว่าข้อมูลที่รัฐแจ้งออกมานั้นตรงหรือไม่หากกรณีที่ท่านมีบ้าน1หลังและใบแจ้งข้อมูลแจ้งว่าบ้านหรือคอนโดเราเป็น ที่อยู่อาศัย หากถ้าไม่อยากเสียภาษีก็ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแต่ถ้าไม่สนใจก็อาจะเสียภาษี0.02%  โดยหากบ้านหรือ คอนโดราคาประเมิน 5 ล้านบาทก็เสียภาษีปีละ 1,000 บาท แต่หากใบแจ้งว่าเป็น   อื่นๆ หรือ ว่างเปล่า เราควรรีบไปแจ้งเปลี่ยนเป็น อยู่อาศัย ทันที่หากไม่อยากเสียภาษี0.3% และหากปล่อยที่ไว้จะทำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก 0.3% ของทุกๆ 3ปี ดังนั้นรีบไปเปลี่ยนได้ที่เขตที่บ้านหรือคอนโดที่เราอยู่อาศัย ภายใน 10 เดือนนับจากวันได้รับจดหมาย   โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาโฉนดคอนโด, ทะเบียนบ้านของคอนโด, ใบสำรวจ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านปัจจุบันและสัญญาซื้อขาย

 

10.แล้วถ้ายังไม่ได้รับ ใบแจ้งข้อมูลรายการบ้านหรือห้องชุดละ

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับ ใบแจ้งข้อมูลรายการบ้านหรือห้องชุด สามารถไปทำได้เลยด้วยตัวเอง โดยทำได้ที่ เขตที่จะมีบ้านหรือคอนโดที่เราอยู่อาศัย  โดยทางเขตจะมีบอร์ดให้ดูตัวเลข  โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาโฉนดคอนโด, ทะเบียนบ้านของคอนโด, ใบสำรวจ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านปัจจุบันและสัญญาซื้อขาย

 

11.ภาษีที่ดินฉบับใหม่น่ากลัวหรือไม่

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ไม่ได้โหดอย่างที่คิด  เพราะหากท่านที่มีบ้านหรือคอนโดหลังที่ 2 จ่ายเพียงอัตราแค่ 0.02% เท่านั้น เช่นราคาบ้านหรือคอนโดราคา 3 ล้านบาท เราต้องต้องจ่ายภาษีต่อปีแค่ 600 บาทเท่านั้นและไม่ใช่ทุกคนจะต้องจ่ายกันหมดบ้างคนอาจได้รับการยกเว้นหรือหากบ้านใครที่เกิน 50 ล้านก็ยังสามารถผ่อนจ่ายภาษีได้นาน 3 เดือนได้อีกด้วย แต่หากใครคิดจะไม่จ่ายท่านจะโดนเบี้ยปรับ 10-40% แล้วแต่กรณีและจะมีโทษทางอาญา หากหลีกเลี่ยงเสียภาษี อีกด้วย

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63

 

 

ภาษีที่ดินใหม่

รัฐบาล สั่งตรงมหาดไทยออกหนังสือด่วนที่สุด เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินใหม่ ไปเป็น ส.ค. ปีหน้าแทน

 

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก