ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2561

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

เช็ก ฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2561 สำหรับขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า ในการทำบุญบ้าน หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ มาดูกันเลยค่ะ สำหรับคนที่กำลังมองหาฤกษ์ดีในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า  เดือนเมษายน 2561

มาแนะนำให้คนที่มองหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดี 2561 ได้ลองนำไปเลือกวันที่สะดวกกันค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตรงกับแรม  8 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ  ฤกษ์ดี9เด้งวันนี้เรียกว่าวันโคตรเศรษฐีถ้าใช้ฤกษ์ในวันนี้ปเพราะเป็นวันลอย+วันอธิบดี+วันธงชัย+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย ส่งตัวเจ้าสาว สามารถทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นห้ามเอารถออกจากอู่ ห้ามถอยรถใหม่กิจการที่เกี่ยวกับรถห้ามเด็ดขาด รวมทั้งผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  เวลา 07.28-08.23 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.18-10.13 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 11.27-12.22 น.เป็นราชาฤกษ์

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เอารถออกจากอู่ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นห้ามเอาเรืออกจากอู่ ห้ามทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรือ รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี เวลา 07.13-08.18 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.13-10.08 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.18-12.13 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 14.06-15.01น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน  5 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  เวลา  07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 11.02-12.57 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา14.01-14.56 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 15.51-16.46 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ฤกษ์ดีดิถีอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นการซื้อขายโอนที่ดิน กิจการเกี่ยวกับดิน รวมถึงการขุดดินลงเสาเอกห้ามและรวมทั้งผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  เวลา  06.21-07.16น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.11-09.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 10.24-11.19 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา13.08-14.03 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.58-15.53น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+อธิบดี ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี เวลา  12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.55-15.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  เวลา  06.09-07.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.58-10.53 น. เป็นราชาฤกษ์

 

ที่มา baannut99.com

 

สนใจข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมจาก Dotproperty คลิ๊ก …