ที่ดินเชียงราย

ราคา : ฿ 1,650,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2,120.00 ตารางเมตร / 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
5BMS0004 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 30 ตรว.
5BMS0004
ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 30 ตรว. ขายในราคา 1,650,000 บาท มี โฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วัดบ้านโป่ง เชียงราย 3.4 กม.
- วัดศรีโคมคำ เชียงราย 4.2...
ราคา : ฿ 900,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,500.00 ตารางเมตร / 3 งาน 75 ตารางวา
5B4MG0047 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 75 ตรว.
5B4MG0047
ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 75 ตรว. ขายในราคา 900,000 บาท มี โฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 2.6 กม.
- วัดไชยนารายณ์ เชียงราย 4.1 กม...
ราคา : ฿ 1,064,250
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3,784.00 ตารางเมตร / 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา
5BWC0007 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตรว.
5BWC0007
ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตรว. ขายในราคา 1,064,250 บาท มี โฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- กาดเวียงชัย 2.6 กม.
- สนามกีฬาเวียงชัย 1.8 กม.
-วัดไ...
ราคา : ฿ 3,920,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12,800.00 ตารางเมตร / 8 ไร่
5B4MG0044 ขายที่ดิน เนื้อที่ 18 ไร่ ขายในราคา 3,920,000
5B4MG0044 ขายที่ดิน เนื้อที่ 18 ไร่ ขายในราคา 3,920,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับทำนาปีและนาปัง
หรือสร้างบ้านทำเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลา หมูในบริเวณรอบๆได้เป็นอย่างดี สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล...
ราคา : ฿ 950,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,000.00 ตารางเมตร / 2 งาน 50 ตารางวา
5BTS0001 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 50 ตร.ว.
5BTS0001 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 50 ตร.ว. ขายในราคา 950,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน หรือทำเป็นหอพัก
ที่ดินพื้นนี้อยู่ไกลกับสถานที่ต่างๆเป็นสถานที่ทำเลดี รถผ่านไปมาตลอด สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถ...
ราคา : ฿ 1,900,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,216.00 ตารางเมตร / 3 งาน 4 ตารางวา
5B3MG0025 ขายที่ดิน เนื้อที่ 304 ตร.ว.
5B3MG0025
ขายที่ดิน เนื้อที่ 304 ตร.ว. ขายในราคา 1,900,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วัดหนองหม้อ 650 ม.
- ตลาดสดประตูล้อ 2 กม.
- สิงห์ปาร์ค 2.4 กม.
ราคา : ฿ 3,926,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,208.00 ตารางเมตร / 3 งาน 2 ตารางวา
5B1MG0027 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 2 ตร.ว. ,
5B1MG0027 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 2 ตร.ว. ขายในราคา 3,926,000 บาท เอกสารสิทธิ์ โฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักผ่อนอาศัย สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- คริสตจักร น้ำลัด 1.8 กม.
- รร.บ้าน...
ราคา : ฿ 2,500,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3,200.00 ตารางเมตร / 2 ไร่
5B3MG0026 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ ขายในราคา 2,500,000
5B3MG0026
ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ ขายในราคา 2,500,000 บาท/ไร่ มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วัดหนองหม้อ 650 ม.
- ตลาดสดประตูล้อ 2 กม.
- สิงห์ปาร์ค 2.4 กม....
ราคา : ฿ 9,000,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
28,800.00 ตารางเมตร / 18 ไร่
5BMS0003 ขายที่ดิน เนื้อที่ 18 ไร่ ขายในราคา 9,000,000
5BMS0003 ขายที่ดิน เนื้อที่ 18 ไร่ ขายในราคา 9,000,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ 063-3634123,คุณตั๊ก 099-1357772 สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วัดศรีทรายมูล 700 ม.
- ร้านดาวเดือน 700 ม.
- รร.บ้านจ้อง 700 ม...
ราคา : ฿ 2,000,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
256.00 ตารางเมตร / 64 ตารางวา
5B1MG0024 ขายที่ดิน เนื้อที่ 64 ตร.ว
5B1MG0024 ขายที่ดิน เนื้อที่ 64 ตร.ว ขายในราคา 2,000,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วัดสันตาเหลือง 3.4 กม.
- เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ 3.7 กม.
- วัดพระแก้ว 4 กม.
- วัดพระสิงห์ 3.9 กม.
ราคา : ฿ 2,500,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
50,868.00 ตารางเมตร / 31 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
5B4MG0039 ขายที่ดิน เนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 17 ตร.ว.
5B4MG0039 ขายที่ดิน เนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 17 ตร.ว. ขายในราคา 2,500,000 บาท/ไร่ เอกสารสิทธิ์ โฉนด.
ที่ดินเปล่าสวย มีทางเข้าเขตชุมชน เหมาะสำหรับจัดสร้างโครงการจัดสรร หรือเก็บไว้เก็งกำไร สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ตลาดศรีบุญยืน 1.8 ก...
ราคา : ฿ 2,550,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,492.00 ตารางเมตร / 3 งาน 73 ตารางวา
5B3MG0021 ขายที่ดิน เนื้อที่ 373 ตร.ว.
5B3MG0021 ขายที่ดิน เนื้อที่ 373 ตร.ว. ขายในราคา 2,550,000 บาท เอกสารสิทธิ์ โฉนด
ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ขนส่งใหม่ 5 กม.
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 4.6 กม.
- รร.สามัคคี 2 2.1...
ราคา : ฿ 3,570,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3,808.00 ตารางเมตร / 2 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
5B3MG0022 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 52ตร.ว.
5B3MG0022 ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 52ตร.ว. ขายในราคา 3,570,000 บาท เอกสารสิทธิ์ โฉนด
ที่ดินเปล่าสวย มีทางเข้าเขตชุมชน เหมาะสำหรับทำการเกษตร หรือสร้างบ้าน สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ขนส่งใหม่ 5 กม.
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิ...
ราคา : ฿ 3,200,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1,600.00 ตารางเมตร / 1 ไร่
5B3MG0023 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ขายในราคา 3,200,000 ลบ.
5B3MG0023
ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ขายในราคา 3,200,000 บาท มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ธนพิริยะ 2.8 กม.
- ตลาดสดเด่นห้า 3.3 กม.
- 7-11 3.3 กม.
- โลตัส express 3.3 กม.
ราคา : ฿ 2,200,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5BMS0002 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 40 ตรว.
5BMS0002 ขายที่ดิน เนื้อที่ 3 งาน 40 ตรว. ขายในราคา 2,200,000 บาท
มี โฉนด เหมาะสำหรับใช้ทำบ้านพัก อากาศสดชื่น ให้ความรู้สึกธรรมชาติ
สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- โลตัส express 3.7 กม.
- แม็คโคร 5.2 กม.
-แม่สายพลาซ่า 4.1 กม.
- 7-...
ราคา : ฿ 5,800,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5B1MG0023 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 87 ตร.ว.
5B1MG0023 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 87 ตร.ว. ขายในราคา 5,800,000 บาท เอกสารสิทธิ์ โฉนด
ที่ดินเปล่าสวย ใกล้สถานศึกษาและใกล้ห้างสรรพสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- 7-11 1.3 กม.
-โลตัล express 2 กม.
- วัดสันต...
ราคา : ฿ 850,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
400.00 ตารางเมตร / 1 งาน
5B3MG0020 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท
5B3MG0020 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท/งาน มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ ,คุณตั๊ก สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ธนพิริยะ 1 กม.
- ตลาดเด่นห้า 1.5 กม.
- 7-11 1.5 กม.
- โลตัส express 1 กม.
ราคา : ฿ 850,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
400.00 ตารางเมตร / 1 งาน
5B3MG0019 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท
5B3MG0019 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท/งาน มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ ,คุณตั๊ก สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ธนพิริยะ 1 กม.
- ตลาดเด่นห้า 1.5 กม.
- 7-11 1.5 กม.
- โลตัส express 1 กม.
ราคา : ฿ 850,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
400.00 ตารางเมตร / 1 งาน
5B3MG0018 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท
5B3MG0018 ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน ขายในราคา 850,000 บาท/งาน มีโฉนด เหมาะสำหรับสร้างบ้าน สนใจติดต่อ คุณขวัญ ,คุณตั๊ก สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ธนพิริยะ 1 กม.
- ตลาดเด่นห้า 1.5 กม.
- 7-11 1.5 กม.
- โลตัส express 1 กม.
ราคา : ฿ 3,000,000
ที่ดิน ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
14,000.00 ตารางเมตร / 8 ไร่ 3 งาน
5B2MG0018 ขายที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน
5B2MG0018 ขายที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน ขายในราคา 3,000,000 บาท/ไร่ เอกสารสิทธิ์ โฉนด. ที่ดินเปล่าสวย มีทางเข้าเขตชุมชน สนใจติดต่อ คุณขวัญ ,คุณตั๊ก สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- วิทยาลัยเกษตรเชียงราย 1 กม.
- สำนักงานขนส่งเชียงราย 4...

ติดต่อตัวแทนทุกราย

ส่งข้อความของคุณไปหาตัวแทนทุกรายที่มีสินทรัพย์ตรงกับเงื่อนไขที่คุณค้นหา

เล็งอนาคตเพื่อขายที่ดินเชียงราย

ที่ดินเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,290,000 ไร่ จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจหลาย ๆ อย่างทำเงินได้ดีการซื้อขายที่ดินเชียงรายก็คึกคัก

อีกหนึ่งแห่งที่ต้องไปเยือนเมื่อไปเชียงรายคือ วัดร่องขุ่น ของอาจารย์เฉลิมชัยที่วาดลวดลายศิลปะสไตล์อาจารย์อย่างโดดเด่น เป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดเชียงรายเป็นประจำ ไม่ว่าจะทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์ไทย ก็ไปกันหมดแล้ว เริ่มเห็นข้อเด่นในการเลือกซื้อขายที่ดินเชียงรายหรือยัง ในจังหวัดเชียงรายยังมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่มีทรรศนีย์ภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นักศึกษาทั้งหญิงชายต่างต้องการมาเสพความงามเหล่านี้ เหล่านักศึกษาคือลูกค้าชั้นดีในการทำธุรกิจจากการลงทุนซื้อขายที่ดินเชียงรายในครั้งนี้

หรือใครที่อยากทำเกษตรด้วยผลไม้เมืองหนาว ที่ดินภาคเกษตรกรรมก็มีให้เลือกซื้อ แต่พึงระวังให้ดีว่าควรเลือกพืชชนิดใดเพื่อความอยู่รอด ส่วนหนึ่งอาจเลือกแคนตาลูปหรือสตอเบอร์รี่ ไม่จำเป็นต้องเลือกที่ดินดี ๆ แต่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ก้าวหน้า ปรับสมดุลการลงทุนโดยเลือกซื้อขายที่ดินเชียงราย ณ อำเภอที่ห่างจากตัวเมือง ทุ่มพัฒนาผลผลิต เพราะคุณภาพของดินอาจไม่ตรงกับความต้องการของพืช ก็ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาทดแทน เพื่อแข่งขันกับคนอื่นดีกว่า

หาซื้อขายที่ดินเชียงรายไม่ต้องเน้นด้านการท่องเที่ยวก็ได้ เพราะจังหวัดนี้ยังมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและทำประโยชน์แก่คุณได้ ซึ่งภาคเกษตรกรรมมีอนาคตที่ไกลกว่าถ้าวางแผนและดำเนินการได้เหมาะสม หาตลาดที่แน่นอนและรอขยายโอกาส