ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในป่าแดด, เชียงใหม่

9 ผลลัพธ์

ข้อมูลราคาขายเช่าของทาวน์เฮ้าส์ทำเลป่าแดด

ราคาเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในป่าแดด คือ ฿ 3,450,000 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในป่าแดด คือ ฿ 24,235 ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์ ที่มีการลงประกาศในป่าแดด คือ ฿ 14,730 ต่อเดือน