หนังสือรับรอง ดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ย

คนเราทุกคนย่อมอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง และเมื่อตกลงใจซื้อบ้านแล้วนั้นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนไม่ว่าโดยเฉพาะในส่วนของการผ่อนชำระเงินกู้ที่ทำไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำเงินมาซื้อบ้านนั่นเอง ซึ่งภาระในการชำระหนี้พร้อม ดอกเบี้ย นั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นการผูกพันระยะยาวเฉลี่ยรายละ 20 ปีเลยทีเดียว

              ในการชำระ ดอกเบี้ย บ้านนั้นผู้กู้จะต้องชำระเป็นจำนวนที่มากพอสมควรในแต่ละปี ยกตัวอย่างเช่นบ้านราคา 1 ล้านบาทเราจะเสียดอกเบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทต่อปี ถ้าหลังละ 3 ล้านบาทก็จะเสียดอกเบี้ยที่ 90,000 บาทนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยในแต่ละปีสำหรับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไป แต่ยังมีบางเรื่องที่ผู้กู้หลายคนอาจจะละเลยไป หรืออาจจะไม่รู้ว่าในส่วนของการผ่อนชำระค่าบ้านนั้นดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนั้นยังมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

แต่การที่จะลดหย่อนภาษีโดยใช้ดอกเบี้ยบ้านนั้นจำเป็นต้องมีหนังสือจากทางสถาบันการเงินที่ให้กู้ที่เรียกว่า “หนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน” ซึ่งหนังสือฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดว่าเราได้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ ทำให้ผู้กู้สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และถ้ามีผู้กู้ร่วมก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีร่วมได้แต่จะกลายเป็นไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ยกตัวอย่างเช่น

  • ถ้ามีผู้กู้ 1 คน ดอกเบี้ยบ้านที่จ่ายจริงต่อปีคือ 130,000 บาท ผู้กู้สามารถนำหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านไปลดหย่อนภาษีได้เต็มที่คือ 100,000 บาท
  • ถ้ามีผู้กู้ร่วม 1 คน เท่ากับว่าทั้งผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมจะสามารถนำหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 50,000 บาท ถ้ามีผู้กู้มากกว่า 1 คนก็จะหารจำนวนเงิน 100,000 บาทกับจำนวนคน แต่สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ดอกเบี้ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจำไว้ของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านคือสิทธินี้ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ อย่างเช่น ในกรณีที่ผู้กู้ร่วมไม่ต้องการจะลดหย่อนภาษีก็ไม่สามารถจะโอนสิทธิในการได้ลดหย่อนมาให้เราใช้ นอกจากจะเป็นกรณีของสามี / ภรรยา ที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายในกรณีนี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินได้ หรือไม่ต้องการลดหย่อนภาษีก็สามารถโอนสิทธินั้นให้คู่สมรสได้นั่นเอง

ส่วนการได้มาซึ่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนั้นทางผู้กู้ต้องติดต่อสถาบันการเงินที่เราไปกู้เงินมา แล้วทางสถาบันการเงินจะออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมาให้ ซึ่งหนังสือหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนั้นเป็นเอกสารที่สามารถใช้ได้ปีต่อปี หมายความว่าต้องขอใหม่ทุกปีนั่นเอง ซึ่งช่องทางในการติดต่อขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจากทางสถาบันดารเงินต่างๆ ในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นระบบออนไลน์ เพียงแค่เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเราก็จะส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกลับมาให้เรา และเมื่อเราได้เอกสารตัวนี้แล้วเราก็นำไปตัวเลขไปกรอกรายละเอียดในหนังสือแบบแสดงภาษีเงินได้ ในส่วนของการขอลดหย่อนภาษีที่เราต้องยื่นต่อสรรพากร โดยที่เราไม่ต้องแนบหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านไป แต่ควรมีไว้เพื่อเจ้าหน้าที่จะขอเรียกดูนั่นเอง

 

5 เทคนิคง่ายๆในจัดการ ดอกเบี้ยบ้าน รับปี 2563

 

5 เทคนิคง่ายๆในจัดการดอกเบี้ยบ้าน รับปี 2563

 

สนใจข้อมูลข่าวสารเด่นๆ คอนเทนท์ร้อน ที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณผู้อ่านในทุกๆวันจาก Dotproperty คลิ๊ก