โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในมหาชัย, สมุทรสาคร