×
ESC
อนุญาตให้แจ้งเตือนอัพเดทข่าวสารต่างๆจาก Dot Property

ประกาศให้เช่าบ้าน ในพัทยา, ชลบุรี

3717 ผลลัพธ์

เรื่องต้องระวังเมื่อให้ผู้อื่น “เช่าบ้านพัทยา”

เช่าบ้านพัทยาการทำสัญญาใด ๆ ก็ตามควรมีหนังสือสัญญาที่ระบุข้อความซึ่งตกลงกันแล้วอย่างชัดเจน ระบุให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าเป็นอย่างไร เพราะการเช่าบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ จะพบปัญหาซึ่งก่อให้เกิดเรื่องราวถึงขั้นฟ้องร้องต่อศาลให้ตัดสินบ่อยที่สุด เช่นนั้นแล้วหากคุณเป็นผู้ให้เช่าบ้านหรือผู้เช่าบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือปัญหาอื่น ๆ จากอีกฝ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบสาระสำคัญในการทำสัญญาเช่า ดังนี้

สำหรับการเช่าบ้านที่นานกว่า 3 ปี นอกจากสัญญาเช่าแล้วควรจะจดทะเบียนการเช่าด้วย เพราะตามกฎหมายสัญญาเช่าจะมีผลผูกพันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ซึ่งการจดทะเบียนการเช่าสามารถทำได้ที่สำนักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เช่น นายไก่ “ผู้เช่า” ทำสัญญาเช่าบ้านกับนายฮูก “ผู้ให้เช่า” ไว้ที่ 5 ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียนการเช่าไว้ เมื่อพ้นระยะ 3 ปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากเกิดกรณีพิพาทขึ้นหลังปีที่ 3 ก็จะเป็นปัญหาทันที

ในฐานะผู้ให้เช่าบ้าน การกำหนดสัญญาให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากกำลังทรัพย์ที่ผู้เช่ามีแล้ว ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ให้เช่าก็สำคัญ เพราะบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง การจะให้ใครเช่าบ้านของเราก็ต้องเกิดความเชื่อมั่นได้ว่า อีกฝ่ายจะดูแลบ้านเช่าเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง อาทิ เชื่อมันว่าคนนี้จะดูแลบ้านที่เช้าเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนรักษาความสะอาด หรือผู้เช่าคนนี้ไม่น่าจะผิดนัดจ่ายค่าเช่าเพราะมีฐานะการเงินดี ผู้ให้เช่าจึงเจาะจงว่าให้ “ผู้เช่าคนนี้เท่านั้น” ทำการเช่า ดังนั้นหากผู้เช่าคนนี้ทำสัญญาด้วยนี้เสียชีวิตลง แม้จะก่อนหมดสัญญาเช่าก็ตาม สัญญาย่อมสิ้นสุดลงตามกฎหมายทันที จะให้ลูกหลานรับช่วงต่อไม่ได้ เป็นต้น

หรือบางครั้งผู้ให้เช่าบ้านจะเจอปัญหาผู้เช่าไม่ทำตามสัญญา คือ ไม่จ่ายค่าเช่าและไม่ย้ายออก และผู้เช่าแอบเปลี่ยนกุญแจ หรือตัวล็อคโดยไม่บอกกล่าว หากคุณไม่ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าห้ามเปลี่ยนหรือตามแต่ อาจต้องเสียเวลาให้ศาลช่วยไล่คนผิดสัญญานะ

ข้อมูลราคาขายเช่า