การ ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ต้องได้เอกสารอะไรบ้าง

การซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง

กว่าที่เราจะ ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ได้ซักหลังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องนิติกรรมต่างๆ ที่เหมือนจะวิ่งเข้ามาหาแบบไม่รู้จบ มีเอกสารมากมายให้ต้องจัดการ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการเตรียมตัวซื้อบ้านที่จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ มากมายในเรื่องของธุรกรรมทางการเงิน  และเมื่อตกลงซื้อบ้านจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินดาวน์ การเริ่มผ่อนชำระ หรือการซื้อบ้านเงินสด ซึ่งการซื้อบ้านที่เป็นบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองนั้นก็จะได้รับเอกสารสำหรับการซื้อขาย การเช่าซื้อ หรือเอกสารสำหรับการยืนยันสิทธิที่แตกต่างกัน

เรามาเริ่มด้วยการซื้อบ้านด้วยเงินสดกันก่อน เพราะการซื้อบ้านด้วยเงินสดนั้นเป็นการซื้อบ้านที่อาจจะมองว่าไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เราเลือกบ้านที่พอใจ แล้วตกลงราคากับผู้ขาย เมื่อได้ราคาที่พอใจเราก็จ่ายเงินเป็นอันเสร็จพิธี แต่ในความเป็นจริงแล้วการซื้อบ้านเงินสดทั้งบ้านใหม่ และบ้านมือสองนั้นมีรายละเอียดในเรื่องนิติกรรม และธุรกรรมต่างๆ พอสมควร เพราะว่าที่จริงแล้วนั้นการซื้อบ้านคือการซื้อสิทธิการครอบครองที่ดินซึ่งมีตัวบ้านอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ซื้อแค่ตัวบ้าน ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่เราจะได้รับเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยได้แก่

  • สัญญาซื้อขายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านมือหนึ่ง หรือมือสอง การซื้อขายทุกครั้งนั้นต้องมีสัญญาการซื้อขายที่ชัดเจน ระบุรายละเอียดในการซื้อขายให้ครบถ้วน มีการเซ็นยินยอมจากคู่สมรสของงผู้ขาย(ถ้ามี) ในตัวสัญญาซื้อขายต้องระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในวันโอนให้เรียบร้อยว่าใครจะจ่ายในส่วนไหน
  • ในกรณีที่เป็นบ้านมือสองที่ยังติดธนาคารอยู่ ผู้ซื้อต้องให้ผู้ขายทำเรื่องขอปิดยอดเงินกู้กับธนาคารให้เรียบร้อย และผู้ซื้อจะเป็นผู้จัดการหนี้ในส่วนนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่จะทำการโอนบ้าน ซึ่งส่วนมากเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมาอำนวยความสะดวกให้ในวันนัดโอนที่สำนักงานที่ดินเลย
  • โฉนดที่ดินตัวจริงของบริเวณบ้าน ซึ่งเรื่องของโฉนดนั้นจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองให้เป็นชื่อของเรา ซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายได้ตกลงกันไว้ อีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์คือใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอนที่ผู้ซื้อต้องเก็บไว้ให้ดี

ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสองส่วนการซื้อบ้านด้วยการผ่อนชำระ หรือขอสินเชื่อจากธนาคาร ทั้งบ้านใหม่ และบ้านมือสองนั้นเมื่อตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยกู้เงินจากธนาคารผ่าน มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น เอกสารต่างๆ ที่ผู้ซื้อจะได้รับภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งการซื้อบ้านในแบบผ่อนชำระเอกสารต่างๆ จะมีคนคอยตรวจสอบให้เราเพิ่มเติม เพราะฝ่ายผู้ขาย และทางธนาคารผู้ให้กู้นั้นต้องการความถูกต้องของเอกสารในการซื้อขายนั่นเอง  แต่เราก็ควรรู้ว่าเมื่อทำการโอนแล้วนั้นเราจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

  • เอกสารสิทธิต่างๆ ผู้ซื้อจะได้รับสำเนาโฉนดที่ดินโดยในโฉนดนั้นจะเปลี่ยนจากซื่อเจ้าของเดิมไปเป็นชื่อของธนาคารที่เราไปกู้เงินมา จะเป็นชื่อของเราต่อเมื่อผ่อนชำระหมด
  • หนังสือสัญญาซื้อขาย
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน
  • สัญญาการกู้เงินจากธนาคาร
  • เอกสารสัญญาจดจำนอง
  • ใบเสร็จค่าจดจำนอง
  • ทะเบียนบ้าน

ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสองถ้าเป็นการซื้อบ้านจากโครงการเมื่อจัดการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางโครงการจะมีเอกสารเพิ่มเติมมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นแปลนบ้าน คู่มือการบำรุงรักษา ใบรับประกันต่างๆ และของแถมหลังโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในการซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ซื้อด้วยเงินสด หรือซื้อด้วยการกู้เงินจากธนาคารคือเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ เอกสารในการทำสัญญา เอกสารการจดจำนอง รวมไปถึงใบเสร็จทุกใบต้องเก็บไว้ให้ครบถ้วน เพราะเอกสารเหล่านี้จะต้องถูกนำไปใช้ในนิติกรรม หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของบ้านในอนาคตนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมการเลือกซื้อบ้านมือสอง คลิก